จูเลียต (ดาวบริวาร)

นอกจากนี้ยังมี ดาวเคราะห์น้อย ที่เรียกว่า 1285 จูเลียต

จูเลียต และ เดสดิโมนา (จุดสว่างๆข้างๆ)

จูเลียต (อังกฤษ: Juliet) หรือเป็นที่รู้จักว่า Uranus XI เป็นดาวบริวารลำดับที่ 6 นับตามระยะทางจากดาวยูเรนัส จูเลียต ตั้งชื่อตาม Juliet จากวรรณกรรมของเชคสเปียร์ เรื่อง Romeo and Juliet จูเลียต ถูกค้นพบในวันที่ 3 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1986 โดยยานวอยเอจเจอร์ 2 ตอนค้นพบมันถูกกำหนดให้มีชื่อว่า "S/1986 U 2"

จูเลียตถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพอร์ชา ซึ่งในกลุ่มนี้มีดาวบริวารทั้งหมด 8 ดวง ได้แก่ เบียงกา เครสซิดา เดสดิโมนา พอร์ชา รอซาลินด์ คีวปิด เบลินดา เพอร์ดิตา

จูเลียตอาจจะชนกับเดสดิโมนา ภายใน 100 ล้านปีข้างหน้า

ดูเพิ่ม

แก้