พอร์ชา (ดาวบริวาร)

พอร์ชา (อังกฤษ: Portia) หรือเป็นที่รู้จักว่า Uranus XII เป็นดาวบริวารลำดับที่ 7 นับตามระยะทางจากดาวยูเรนัส พอร์ชา ตั้งชื่อตาม Portia จากวรรณกรรมของเชคสเปียร์ เรื่อง The Merchant of Venice พอร์ชา ถูกค้นพบในวันที่ 3 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1986 โดยยานวอยเอจเจอร์ 2 ตอนค้นพบมันถูกกำหนดให้มีชื่อว่า "S/1986 U 1"

นับจากซ้ายไปขวา พอร์ชา เครสซิดา และโอฟีเลีย

พอร์ชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพอร์ชา ซึ่งในกลุ่มนี้มีดาวบริวารทั้งหมด 8 ดวง ได้แก่ เบียงกา เครสซิดา เดสดิโมนา จูเลียต รอซาลินด์ คีวปิด เบลินดา เพอร์ดิตา


ดูเพิ่ม

แก้