เครสซิดา (ดาวบริวาร)

นอกจากนี้ยังมี ดาวเคราะห์น้อย ที่เรียกว่า 548 เครสซิดา

จากซ้ายไปขวา พอร์ชา เครสซิดา และ โอฟีเลีย

เครสซิดา (อังกฤษ: Cressida) หรือเป็นที่รู้จักว่า Uranus IX เป็นดาวบริวารลำดับที่ 4 นับตามระยะทางจากดาวยูเรนัส เครสซิดา ตั้งชื่อตาม Cressida จากวรรณกรรมของเชคสเปียร์ เรื่อง Troilus and Cressida เครสซิดา ถูกค้นพบในวันที่ 9 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1986 โดยยานวอยเอจเจอร์ 2 ตอนค้นพบมันถูกกำหนดให้มีชื่อว่า "S/1989 U 3"

เครสซิดาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพอร์ชา ซึ่งในกลุ่มนี้มีดาวบริวารทั้งหมด 8 ดวง ได้แก่ เบียงกา เดสดิโมนา จูเลียต พอร์ชา รอซาลินด์ คีวปิด เบลินดา เพอร์ดิตา

เครสซิดาอาจจะชนกับเดสดิโมนา ภายใน 100 ล้านปีข้างหน้า

ดูเพิ่ม แก้