เบียงกา (ดาวบริวาร)

เบียงกา (อังกฤษ: Bianca) หรือเป็นที่รู้จักว่า Uranus VIII เป็นดาวบริวารลำดับที่ 3 นับตามระยะทางจากดาวยูเรนัส เบียงกา ตั้งชื่อตาม Bianca จากวรรณกรรมของเชคสเปียร์ เรื่อง The Taming of the Shrew เบียงกา ถูกค้นพบในวันที่ 23 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1989 โดยยานวอยเอจเจอร์ 2 ตอนค้นพบมันถูกกำหนดให้มีชื่อว่า "S/1989 U 9" ชื่อ เบียงกา ถูกเลือกโดย IAU

เบียงกา

เบียงกาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพอร์ชา ซึ่งในกลุ่มนี้มีดาวบริวารทั้งหมด 8 ดวง ได้แก่ เครสซิดา เดสดิโมนา จูเลียต พอร์ชา รอซาลินด์ คีวปิด เบลินดา เพอร์ดิตา

ดูเพิ่ม แก้