รอซาลินด์ (ดาวบริวาร)

รอซาลินด์ (อังกฤษ: Rosalind) หรือเป็นที่รู้จักว่า Uranus XIII เป็นดาวบริวารลำดับที่ 8 นับตามระยะทางจากดาวยูเรนัส รอซาลินด์ ตั้งชื่อตาม Rosalind จากวรรณกรรมของเชคสเปียร์ เรื่อง As You Like It รอซาลินด์ ถูกค้นพบในวันที่ 13 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1986 โดยยานวอยเอจเจอร์ 2 ตอนค้นพบมันถูกกำหนดให้มีชื่อว่า "S/1986 U 4"

วงแหวนเอปไซลอน รอซาลินด์ และ เบลินดา

รอซาลินด์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพอร์ชา ซึ่งในกลุ่มนี้มีดาวบริวารทั้งหมด 8 ดวง ได้แก่ เบียงกา เครสซิดา เดสดิโมนา จูเลียต พอร์ชา คีวปิด เบลินดา เพอร์ดิตา


ดูเพิ่ม

แก้