เทศบาลเมืองทับกวาง

เทศบาลเมืองในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

เทศบาลเมืองทับกวาง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับกวางทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 19,425 คน[1] ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการค้าขาย มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเส้นทางคมนาคมหลักคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)[2]

เทศบาลเมืองทับกวาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Mueang Thapkwang
ผาเสด็จข้างสถานีรถไฟผาเสด็จ
ผาเสด็จข้างสถานีรถไฟผาเสด็จ
ทม.ทับกวางตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี
ทม.ทับกวาง
ทม.ทับกวาง
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองทับกวาง
พิกัด: 14°36′37″N 101°04′31″E / 14.61028°N 101.07528°E / 14.61028; 101.07528
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระบุรี
อำเภอแก่งคอย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสมหมาย แดงประเสริฐ
พื้นที่
 • ทั้งหมด101 ตร.กม. (39 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด19,425 คน
 • ความหนาแน่น192.33 คน/ตร.กม. (498.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04190202
ที่อยู่
สำนักงาน
195/1 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
เว็บไซต์www.tubkwang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตำบลทับกวาง เดิมเรียกว่า "บ้านลาว" ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากประเทศลาวอพยพที่พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้ต้อนมาจากนครเวียงจันทน์ ต่อมาเริ่มมีราษฎรมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมัยที่เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ เพราะอาจจะเกิดแบ่งแยกชนชั้นขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านทับกวาง" ซึ่งคำว่า "ทับ" หมายถึง การสร้างที่พักชั่วคราวบนต้นไม้ของพรานป่า ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็น "เทศบาลตำบลทับกวาง" และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลทับกวางเป็นเทศบาลเมืองทับกวาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555[3]

ภูมิศาสตร์ แก้

เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแก่งคอย ห่างจากอำเภอแก่งคอยประมาณ 10 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสระบุรี โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสระบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงและภูเขา

ตำบลทับกวาง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลเมืองทับกวางเป็นพื้นที่ราบสูงและเขาเป็นส่วนใหญ่

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองทับกวางมีลักษณะฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและในฤดูหนาวจะค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูฝนพื้นที่บริเวณที่ราบสูงฝนมักไม่ตกต้องตามฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเต่ำสุด 23.4 องศาเซลเซียส

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

 
แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองของตำบลทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง แบ่งการปกครองตามรูปแบบหมู่บ้านออกเป็น 10 หมู่บ้าน และชุมชน 32 ชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้

หมู่บ้าน
 • หมู่บ้านไผ่ใต้ (หมู่ที่ 1)
 • หมู่บ้านไทย (หมู่ที่ 2)
 • หมู่บ้านทับกวาง (หมู่ที่ 3)
 • หมู่บ้านซับบอน (หมู่ที่ 4)
 • หมู่บ้านเขาเกตุ (หมู่ที่ 5)
 • หมู่บ้านหนองผักบุ้ง (หมู่ที่ 6)
 • หมู่บ้านป่าไผ่เหนือ (หมู่ที่ 7)
 • หมู่บ้านไร่ (หมู่ที่ 8)
 • หมู่บ้านถ้ำน้ำพุ (หมู่ที่ 9)
 • หมู่บ้านดอนยอ (หมู่ที่ 10)
ชุมชน
 • ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรทับกวาง
 • ชุมชนบ้านเหนือวัดทับกวาง
 • ชุมชนบ้านเขามัน
 • ชุมชนแผ่นดินทอง
 • ชุมชนบ้านไทย
 • ชุมชนหนองผักบุ้ง
 • ชุมชนนิคมพัฒนา
 • ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา
 • ชุมชนบ้านเจริญพร
 • ชุมชนเฟื่องฟ้า
 • ชุมชนคุ้มไผ่ทอง
 • ชุมชนหนองบัวบาน
 • ชุมชนบ้านสะพานสาม
 • ชุมชนบ้านใหม่ (ผาเสด็จ)
 • ชุมชนหัววังยาว
 • ชุมชนบ้านซับบอนพัฒนา
 • ชุมชนเพชรไผ่ทอง
 • ชุมชนบ้านสะพานสอง
 • ชุมชลบ้านสะพานสอง (ซอยสอง)
 • ชุมชนหน้าวัดเขามัน
 • ชุมชนบ้านใหม่
 • ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
 • ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา
 • ชุมชนหนองปู 93
 • ชุมชนดินสอพองพัฒนา
 • ชุมชนบ้านโคกพัฒนา
 • ชุมชนหินดาดพัฒนา
 • ชุมชนทับกวาง
 • ชุมชนเกษตรสัมพันธ์
 • ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา
 • ชุมชนบ้านน้ำพุ
 • ชุมชนบ้านป่าแดง
 • ชุมชนบ้านริมภูทับกวาง

นายกเทศมนตรี แก้

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรี นับแต่ตำบลถูกยกระดับจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ลำดับที่ รายนามนายกเทศมนตรี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายโกศล จั่วกี่ (ไม่ทราบ)
2. นายวันชัย บุญพัฒน์ ตุลาคม พ.ศ. 2555 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
3. นายสมหมาย แดงประเสริฐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ประชากร แก้

ปี พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองทับกวางมีประชากรรวมทั้งสิ้น 19,425 คน ประชากรชาย 9,667 คน ประชากรหญิง 9,758 คน[1] ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ รับจ้าง พนักงานบริษัท และการค้าขาย

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ตั้งอยู่หมู่บ้านดอนยอ เป็นวัดที่มีถ้ำที่มีรอยแกะสลักภาพจำหลักสมัยทวาราวดีเป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทปางวิตรรกะ ท่ามกลางเหล่าเทพอยู่ภายในถ้ำ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อย มีน้ำตก มีถ้ำธรรมทัศน์ และถ้ำลุมพินี

ผาเสด็จ

ผาเสด็จ ตั้งอยู่บ้านเขาเกตุ ใกล้กับสถานีรถไฟผาเสด็จ มีหินผาขนาดใหญ่เป็นชะง่อนยื่นออกมาขวางเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย-มวกเหล็กซึ่งวิศวกรชาวฝรั่งเศสพยายามจะระเบิดทำลายเพื่อจะทำทางรถไฟผ่านก็ไม่สามารถระเบิดได้ มีคนงานเสียชีวิตในระหว่างก่อสร้างเป็นจำนวนมากจนกระทั่งความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงได้เสด็จมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438 เพื่อทอดพระเนตร และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" "สผ" "รศ.115" ไว้บนก้อนหินนั้น ซึ่งยังคงมีจารึกอยู่จนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. ข้อมูลการคมนาคมในตำบลทับกวาง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. ไทยตำบล
 3. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลเมืองทับกวาง.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้