ตำบลบ้านป่า (อำเภอแก่งคอย)

ตำบลในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

ตำบลบ้านป่า เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขนาดประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร แยกพื้นที่ออกมาจากตำบลบ้านธาตุและตำบลท่าตูม มีการปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โดยปัจจุบันนายชาลี มีชาติ เป็นกำนันของตำบล ตำบลบ้านป่าแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 10,324 คน เป็นชาย 5,039 คน หญิง 5,285 คน และบ้าน 4,585 หลังคาเรือน[1]

ตำบลบ้านป่า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Pa
ประเทศไทย
จังหวัดสระบุรี
อำเภอแก่งคอย
พื้นที่
 • ทั้งหมด31.25 ตร.กม. (12.07 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด10,324 คน
 • ความหนาแน่น330.36 คน/ตร.กม. (855.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 18110
รหัสภูมิศาสตร์190208
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ก่อนบ้านป่าจะก่อตั้งเป็นตำบลนั้น ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประชาชนอพยพมามาจากเวียงจันทร์และหลวงพระบาง ประเทศลาว และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ ต่อมามีชาวบ้านที่เคยอาศัยบริเวณรอบพระบวรราชวังสีทา ซึ่งตั้งบนตำบลสองคอนในปัจจุบัน ได้ย้ายถิ่นมาอาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำป่าสักในเขตบ้านป่า เนื่องจากพระบวรราชวังถูกรื้อ ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนและสร้างวัดขึ้น เช่น วัดบ้านป่าเหนือ และประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม และบางส่วนเก็บของป่าขาย[2] โดยการปกครองขึ้นกับตำบลขอนขว้างซึ่งปัจจุบันคือตำบลตาลเดี่ยว ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ทำให้อำเภอแก่งคอยและตำบลบ้านป่าถูกยกฐานะขึ้น มีการสันนิฐานว่าแยกออกมาจากการแบ่งร่องแม่น้ำป่าสักจากตำบลบ้านธาตุและตำบลท่าตูม[3]

สภาพทางภูมิศาสตร์

แก้

ตำบลบ้านป่ามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,533 ไร่ เป็นที่ราบโดยทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำป่าสัก พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบทับถมของตะกอนแม่น้ำป่าสักโดยมีคลองธรรมชาติภายในสำหรับเกษตรกรรม ทิศเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับภูเขาหินปูนและทิศใต้เป็นภูเขาเตี้ย[4][5] ตำบลบ้านป่ามีพื้นที่ป่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 และเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระ ซึ่งทั้งสองอยู่ในเขตป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่[6][7][8] ตำบลบ้านป่ามีถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่าน[3]

 
ทางสามแยกบนถนนสุดบรรทัดที่บ้านแก่งคอยเหนือ (หมู่ 9)

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลบ้านป่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองสระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[6][9]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าคล้อ (อำเภอแก่งคอย) มีแนวเขตเริ่มต้นที่บ้านท่าพลับ ลากตามกึ่งกลางแม่น้ำป่าสักและสันเขาปูน สิ้นสุดที่สันเขากบ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทับกวาง (อำเภอแก่งคอย) มีแนวเขตจากสันเขากบถึงเชิงเขา ใช้แนวไร่เป็นแนวเขต และลากตามแนวสันเขาอ้นถึงเชิงเขา ต่อที่ถนนสายบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง – หนองมะค่า ถนนสายหนองผักบุ้ง – บ้านป่า ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และลำห้วยกระบอก ถึงแนวไร่เชิงเขาพระ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลตาลเดี่ยว และตำบลแก่งคอย (อำเภอเมืองแก่งคอย) มีแนวเขตตามสันเขาพระพระถึงเชิงเขาบริเวณวัดเขาพระ ถนนสายเขาพระ – สุสานไทยฟ้า ถึงถนนมิตรภาพ และไปตามหลักเขตเทศบาลตำบลแก่งคอยที่ 3 ถึงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และตัดผ่านถนนสุดบรรทัด
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสองคอน ตำบลบ้านธาตุ และตำบลท่าตูม (อำเภอแก่งคอย) มีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตเทศบาลตำบลแก่งคอยที่ 2 ไปทางทิศเหนือตามแม่น้ำป่าสัก

การปกครอง

แก้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลบ้านป่าเดิมนั้นแบ่งการปกครองตามรูปแบบหมู่บ้านออกเป็น 9 หมู่บ้าน ในปัจจุบันเนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน[3][5] ดังนี้

รูปแบบการปกครอง

แก้

ตำบลบ้านป่ามีรูปแบบการปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมีนายชาลี มีชาติ เป็นกำนันของตำบล[10] และนายสนิท ทองวิจิตร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล[11]

ทำเนียบรายนามกำนันตำบลบ้านป่า
ลำดับที่ รายนามกำนัน วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1. นายสมบูรณ์ ไกรศาสตร์ (ไม่ทราบ)
2. นายน้อย จักรพงศ์ (ไม่ทราบ)
3. นายเล็ก จิตรสุด (ไม่ทราบ)
4. นายสมบูรณ์ พุดซ้อน (ไม่ทราบ)
5. นายริ้ว ขุนวิแจ้ง (ไม่ทราบ)
6. นายศิริ สุระมานนท์ 2458 – 2515
7. นายปิยะ ศิริมา 2515 – 2530
8. นายวิชัย ศิริมา 2530 – 2540
9. นายสุรทิน ต่อศักดิ์ 2540 – 2546
10. นายชาลี มีชาติ 2546 – ปัจจุบัน
แหล่งที่มา: อบต. บ้านป่า[3]

สถานที่ต่าง ๆ

แก้
 • วัดเขาพระ
 • วัดบ้านช่องใต้
 • โรงเรียนบ้านช่อง
 • โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
 • โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนียเพรพ
 • สถานีรถไฟบ้านช่องใต้

อ้างอิง

แก้
 1. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2559 ของตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี". กรมการปกครอง. ระบบทางการทะเบียน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-16. สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. "ข้อมูลตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย สระบุรี". ไทยตำบล ดอตคอม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-04. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า" (PDF). องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. "เขตการใช้ที่ดิน ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี" (PDF). กรมพัฒนาที่ดิน. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี. กันยายน 2555. สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. 5.0 5.1 "สภาพทั่วไปของตำบลบ้านป่า". องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. 6.0 6.1 "แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี". กรมการผังเมือง. สำนักงานผังเมืองสระบุรี. 2542. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. "กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,072 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 [กำหนดให้ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 ในท้องที่ตำบลแสลงพัน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก และตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นป่า สงวนแห่งชาติ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (พิเศษ 162 ก): 13–14. 8 พฤศจิกายน 2527.
 8. "กฎกระทรวง ฉบับที่ 982 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 [กำหนดให้ป่าเขาพระ ในท้องที่ตำบลบ้านป่า และตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (พิเศษ 132 ก): 9–10. 16 กันยายน 2525.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแก่งอคย จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 125 ง): 119–121. 24 ธันวาคม 2541.
 10. "ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน". องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-10. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 11. "ผู้บริหาร". องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-25. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

14°37′19″N 101°01′44″E / 14.622°N 101.029°E / 14.622; 101.029