ตำบลจรเข้สามพัน

ตำบลในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน)

จรเข้สามพัน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ คือ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจรเข้สามพันทั้งตำบล มีจำนวนประชากร 13,181 คน โดยเป็นเพศชาย 6,282 คน เพศหญิง 6,899 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,489 ครัวเรือน[1]

ตำบลจรเข้สามพัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Chorakhe Sam Phan
พิกัด: 14°21′37″N 99°53′06″E / 14.36028°N 99.88500°E / 14.36028; 99.88500
ประเทศไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภออู่ทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด88 ตร.กม. (34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2558)
 • ทั้งหมด13,181 คน
 • ความหนาแน่น150 คน/ตร.กม. (390 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 72160, 72170
รหัสภูมิศาสตร์720903
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
ตรา
ทต.จรเข้สามพันตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ทต.จรเข้สามพัน
ทต.จรเข้สามพัน
พิกัด: 14°21′37″N 99°53′06″E / 14.36028°N 99.88500°E / 14.36028; 99.88500
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภออู่ทอง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประนอม ปทุมสูติ (สมัยที่ 4)
พื้นที่
 • ทั้งหมด88 ตร.กม. (34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2558)
 • ทั้งหมด13,181 คน
 • ความหนาแน่น150 คน/ตร.กม. (390 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05720901
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
เว็บไซต์www.jorakhesamphan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลจรเข้สามพัน ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538[2] ในปี พ.ศ. 2538 ที่ได้มีการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน ยังไม่มีที่ทำการเป็นของตนเอง โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 เป็นที่ทำการชั่วคราว มีผู้บริหารคนแรก คือ จรูญ บุญมี ซึ่งเป็นกำนันตำบลจรเข้สามพัน ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพันโดยตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการก่อตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน แห่งใหม่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน ติดกับถนนมาลัยแมน ในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายจากอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราว เข้าไปปฏิบัติงานในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันแห่งใหม่ จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีนายประนอม ปทุมสูติ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์ แก้

แหล่งน้ำสำคัญที่ไหลผ่านเขตตำบล คือ คลองจรเข้สามพัน

อาณาเขต แก้

เทศบาลตำบลจรเข้สามพันมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองแห่งอื่น ดังนี้

หมู่บ้าน แก้

ตำบลจรเข้สามพันแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ 1 บ้านหนองบัว
 • หมู่ 2 บ้านวังหลุมพอง
 • หมู่ 3 บ้านรางโพธิ์
 • หมู่ 4 บ้านจรเข้สามพัน
 • หมู่ 5 บ้านจรเข้สามพัน
 • หมู่ 6 บ้านจรเข้สามพัน
 • หมู่ 7 บ้านหนองบอน
 • หมู่ 8 บ้านเขาชานหมาก
 • หมู่ 9 บ้านโพธิ์เงิน
 • หมู่ 10 บ้านทุ่งยายฟัก
 • หมู่ 11 บ้านเขาวงพาทย์
 • หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง
 • หมู่ 13 บ้านปทุมทอง
 • หมู่ 14 บ้านเนินสมบัติ
 • หมู่ 15 บ้านวังขอน

การคมนาคม แก้

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญภายในตำบลจรเข้สามพันมีดังนี้

อ้างอิง แก้

 1. กรมการปกครอง พ.ศ. 2558
 2. มติกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 1781

แหล่งข้อมูลอื่น แก้