เฉลิมชัย เอียสกุล

นายเฉลิมชัย เอียสกุล (เกิด 13 ตุลาคม พ.ศ. 2500) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย 4 สมัย

เฉลิมชัย เอียสกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประวัติแก้ไข

นายเฉลิมชัย เอียสกุล เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายธเนตร เอียสกุล และ นางกิมเตียว เอียสกุล[1] และเป็นน้องชายของ นายฉัตรชัย เอียสกุล สำเร็จการศึกษา บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จาก Middle Ternesse State ประเทศสหรัฐอเมริกา[2]

งานการเมืองแก้ไข

เฉลิมชัย ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 4 สมัย [3]

พ.ศ. 2549 เฉลิมชัย ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เฉลิมชัย เอียสกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคความหวังใหม่
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคความหวังใหม่
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคความหวังใหม่

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
  2. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2540. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2540
  3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง