เจ้าหญิงคริสตีนาแห่งเนเธอร์แลนด์

เจ้าหญิงคริสตีนาแห่งเนเธอร์แลนด์ (อังกฤษ: Her Royal Highness Princess Christina of the Netherlands) เป็นหนึ่งในพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ โดยเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กของสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ กับเจ้าชายแบร์นฮาร์ทแห่งลิพเพอ-บีสเทอร์เฟ็ลท์ ยังเป็นพระมาตุจฉาในพระราชโอรสทั้ง 3 ของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ คือ สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ เจ้าชายฟริโซแห่งออเรนจ์-นัสเซา เจ้าชายคอนสตันตินแห่งเนเธอร์แลนด์

เจ้าหญิงคริสตีนา
Christina1976.jpg
พระสวามีฮอร์เฮ กิเยร์โม (หย่า)
พระนามเต็ม
มาเรีย คริสตีนา
พระบุตร3 พระองค์
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา
พระบิดาเจ้าชายแบร์นฮาร์ทแห่งลิพเพอ-บีสเทอร์เฟ็ลท์
พระมารดาสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์
ประสูติ18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
พระราชวังซุสต์ไดก์ บาร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์
สิ้นพระชนม์16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (72 ปี)
พระราชวังนอร์ดไอน์เดอ เดอะเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ก่อนหน้า. คริสตจักรปฎิรูปดัตช์

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหญิงครีสตินาประสูติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กใน สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ และ เจ้าชายแบร์นฮาร์ทแห่งลิพเพอ-บีสเทอร์เฟ็ลท์ พระองค์ได้รับการบัพติศมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยทรงมีพระบิดามารดาทูลหัวดังนี้

ในระหว่างที่พระราชมารดาทรงพระครรภ์พระองค์นั้น พระราชมารดาได้ประชวรด้วยโรคหัดเยอรมัน ทำให้พระองค์ประสูติมาด้วยพระเนตรเกือบบอด แต่ต่อมาความก้าวหน้าของแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ พระองค์ได้เข้ารับการรักษาจนพระเนตรสามารถกลับมาใช้งานได้ แต่คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำให้พระองค์ต้องทรงฉลองพระเนตร (แว่นตา) ที่คณะแพทย์จัดทำถวาย และต้องเสวยพระกระยาหารที่มีประโยชน์สม่ำเสมอ ซึ่งต่อมาพระองค์สามารถเข้าศึกษาได้ตามปกติ

พระกรณียากิจของพระองต์นั้น เน้นไปทางบทเพลง และทรงอุปถัมภ์องค์กรเกี่ยวกับเพลงแห่งเนเธอร์แลนด์ ซึ่งทรงร้องเพลงโดยพระสุรเสียงบันทึกกในแผ่นซีดี วีซีดี เพื่อแจกจ่ายและเข้าองค์กรการกุศล ในงานพระบรมศพของพระราชมารดาและพระราชบิดานั้น พระองค์ก็ทรงร้องเพลงด้วยพระองค์เอง ต่อมาในอีก 3 เดือนหลังจากการสวรรคตของ สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระราชมารดานั้น พระองค์ได้จัดคอนเสิร์ต เพื่อรำลึกถึงพระราชมารดา

พระเชษฐภคินีแก้ไข

เจ้าหญิงคริสตีนาทรงมีพระเชษฐภคินีจำนวน 3 พระองค์ดังนี้

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์เสกสมรสและหย่ากับฮอร์เฮ กิเยร์โม มีพระบุตร 3 คน ดังนี้

พระบุตรของพระองค์มิได้รับการสถาปนาเป็น "เจ้า" ดังเช่นพระบุตรในเจ้าหญิงมาร์ครีตแห่งเนเธอร์แลนด์ พระเชษฐภคินี และไม่ได้เป็นสมาชิกพระราชวงศ์ดัตช์ แต่สามารถพำนักในพระราชวังหลวงได้ และมีสิทธิในการได้รับเงินจากพระราชวังตามสิทธิในฐานะสมาชิกราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา

สิ้นพระชนม์แก้ไข

สำนักพระราชวังแห่งเนเธอร์แลนด์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า เจ้าหญิงคริสตินา สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการมะเร็งทางพระอัฐิ (มะเร็งกระดูก) ในช่วงเช้าวันศุกร์ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิริพระชันษา 72 ปี ณ พระราชวังนอร์ดไอน์เดอ กรุงเฮก พระองค์ยังเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกของสมเด็จพระบรมราชชนนีนาถและพระราชบิดาที่สิ้นพระชนม์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข