เปิดเมนูหลัก

เจ้าอุปราช (สิทธิสาร ณ น่าน)

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าสิทธิสาร ณ น่าน)

เจ้าอุปราชสิทธิสาร ณ น่าน (พ.ศ. 2378 - พ.ศ. 2442) เจ้าอุปราชนครน่าน เป็นราชโอรสในเจ้าอนันตวรฤทธิเดช กับแม่เจ้าจันทา

เจ้าอุปราช (สิทธิสาร ณ น่าน)
เจ้าสิทธิสาร ณ น่าน.jpg

พระนาม เจ้าสิทธิสาร
พระนามเต็ม เจ้าอุปราชสิทธิสาร ณ น่าน
พระอิสริยยศ เจ้าอุปราชนครน่าน
ราชวงศ์ หลวงติ๋นมหาวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2378
พิราลัย 17 ตุลาคม พ.ศ. 2442 (65 ปี)
พระบิดา เจ้าอนันตวรฤทธิเดช
พระมารดา แม่เจ้าจันทา
พระชายา เจ้าบงกช ณ น่าน
พระบุตร เจ้าเกี๋ยงเหมย ณ น่าน
เจ้าจีน น้อยไธสง(ณ น่าน)

พระประวัติแก้ไข

เจ้าอุปราชสิทธิสาร ณ น่าน มีพระนามเดิมว่า "เจ้าสิทธิสาร ณ น่าน" เป็นราชโอรสองค์ที่ 2 ในเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครน่าน กับแม่เจ้าจันทา ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2378 เป็นพระอนุชาร่วมเจ้ามารดาของเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้านครน่านองค์ก่อนสุดท้าย ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น "เจ้าราชวงศ์" ในปี พ.ศ. 2434 ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น "เจ้าอุปราช" ในปี พ.ศ. 2436[1]

ในปี พ.ศ. 2441 เจ้าอุปราชสิทธิสาร ประชวรด้วยโรคเม็ดเลือด กระทั่งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2442 ได้ถึงแก่พิราลัยลงด้วยอายุ 65 ปี[1]

พระกรณียกิจแก้ไข

เจ้าอุปราชสิทธิสาร ได้ประกอบกรณียกิจเคียงคู่กับเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าบิดา และเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเชษฐา อาทิ

  • ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ให้ไปช่วยงานพระศพพระเจ้านครเชียงใหม่ (พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์)
  • ได้รับแต่งตั้งให้คุมไพร่พลไปช่วยปราบพวกเงี้ยว ที่นครเชียงใหม่
  • ได้คุมไพร่พลขึ้นไปจัดราชการที่เมืองหลวงภูคา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ราชตระกูลแก้ไข

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข