เจ้าอุปราช (มหาพรหม)

เจ้าอุปราช (หนานมหาพรหม ณ น่าน) เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน [1]มีนามเดิมว่า เจ้าหนานมหาพรหม ณ น่าน (พ.ศ. 2370 - พ.ศ. 2430) เป็นราชโอรสองค์โตในเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 62 ประสูติแต่แม่เจ้าสุนันทาอัครเทวี (ชายาที่ 1)

เจ้าอุปราชมหาพรหม
เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน
เจ้าอุปราชแห่งนครเมืองน่าน
ดำรงตำแหน่งพ.ศ. 2399 - พ.ศ. 2430
ระยะเวลา31 ปี
ก่อนหน้าพระยาอุปราช (เจ้ามหาวงษ์)
ถัดไปเจ้าอุปราช (เจ้าสุริยะ ณ น่าน)
ราชวงศ์ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
เจ้าบิดาเจ้าอนันตวรฤทธิเดช
เจ้ามารดาแม่เจ้าสุนันทาอัครเทวี
เกิดพ.ศ. 2370
ถึงอนิจกรรม17 มกราคม พ.ศ. 2430 (60 ปี)

พระประวัติแก้ไข

เจ้าอุปราช (เจ้าหนานมหาพรหม ณ น่าน) เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน มีพระนามเดิมว่า เจ้าหนานมหาพรหม ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2370 เป็นราชโอรสองค์ใหญ่ในเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 62 กับแม่เจ้าสุนันทาอัครเทวี มีอนุชาและขนิษฐาร่วมเจ้ามารดา 6 องค์ มีรายพระนามตามลำดับดังนี้

  1. เจ้ามหาพรหม ภายหลังเป็น เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน
  2. เจ้าสุริยะ ภายหลังเป็น พระเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63
  3. เจ้าสิทธิสาร ภายหลังเป็น เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน
  4. เจ้าบุญรังสี ภายหลังเป็น เจ้าราชบุตร นครเมืองน่าน
  5. เจ้านางหมอกแก้ว ณ น่าน
  6. เจ้านางคำทิพ ณ น่าน

ราชตระกูลแก้ไข

เพิ่มเติมแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าอุปราช (มหาพรหม) ถัดไป
พระยาอุปราช (เจ้ามหาวงศ์) พระยาอุปราช เมืองน่าน   เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน
(พ.ศ. 2399 - พ.ศ. 2431)
  เจ้าอุปราช (เจ้าสุริยะ)เจ้าอุปราช นครเมืองน่าน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศุภอักษรเมืองน่าน (เจ้านครเมืองน่าน และพวกมีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลฯ ทรงทราบการถึงอนิจกรรมของเจ้าอุปราชนครเมืองน่าน) เล่มที่ ๕ ตอนที่ ๑๐ วันที่ ๐๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ หน้า ๘๐