พระยามหาวงษ์

เจ้าหลวงมหาวงษ์[2] หรือ เจ้ามหาวงษ์[3] ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 61 และองค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2394 ทรงเป็นราชโอรสในเจ้าฟ้าหลวงมหาพรหม เจ้าฟ้าเมืองเทิง กับแม่เจ้านางเลิศอัครเทวี:ผู้เป็นพระธิดาในเจ้าไชยราชากับเจ้านางเทพ ส่วนเจ้านางเทพ:ผู้เป็นพระธิดาในพระเจ้าหลวงติ๋นมหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 51 และปฐมวงศ์แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ กับแม่เจ้าเมืองเชียงใหม่อัครเทวี เจ้ามหาวงษ์ จึงมีพระสถานะเป็นพระปนัดดา ในพระเจ้าหลวงติ๋นมหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 51 และปฐมวงศ์แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

เจ้ามหาวงษ์
พระยาน่าน
เจ้าผู้ครองนครน่าน
องค์ที่ 61 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
ราชาภิเษก23 เมษายน พ.ศ. 2381
ครองราชย์23 เมษายน พ.ศ. 2381 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2394
รัชกาล12 ปี 183 วัน
พระอิสริยยศพระยาประเทศราช
ก่อนหน้าเจ้าอชิตวงษ์
ถัดไปเจ้าอนันตวรฤทธิเดช
พระชายาแม่เจ้ายอดทิพมโนลาอัครเทวี
ชายาแม่เจ้าแก้วเทวี
พระราชบุตร5 พระองค์
พระนามเต็ม
พระยามหาวงษาธิราช พระยาน่าน
ราชสกุลมหาวงศนันทน์ [1]
ราชวงศ์ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
พระบิดาเจ้าฟ้ามหาพรหม เจ้าฟ้าเมืองเทิง
พระมารดาแม่เจ้านางเลิศอัครเทวี
พิราลัย23 ตุลาคม พ.ศ. 2394
ณ คุ้มหลวงนครเมืองน่าน

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหลวงมหาวงษ์ เป็นราชโอรสใน เจ้ามหาพรหม เจ้าเมืองเทิง ประสูติแต่ แม่เจ้านางเลิศอัครเทวี มีพระอนุชา และพระขนิษฐา ร่วมเจ้ามารดา 8 พระองค์

 1. เจ้ามหาวงษ์ ภายหลังเป็น เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 61
 2. เจ้าเมืองแก้ว
 3. เจ้าน้อยพิมพิสาร
 4. เจ้าวุฒนะ ภายหลังเป็น เจ้าหลวงเมืองเทิง
 5. เจ้าสุริยช่อฟ้า
 6. แม่เจ้าอุบลวรรณา
 7. แม่เจ้าศรีวรรณา
 8. แม่เจ้าจันทิมา

อิสริยยศแก้ไข

 1. เจ้าพระเมืองมหาวงษ์
 2. เจ้ามหาอุปราชามหาวงษ์
 3. เจ้าพระยาน่านมหาวงษ์

พ.ศ. 2381 เจ้ามหาอุปราชามหาวงษ์ ท่านก็ได้ลงไปเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กาลนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จิงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร แต่งตั้ง เจ้ามหาอุปราชามหาวงษ์ ให้เป็น เจ้าพระยาน่านมหาวงษ์ เจ้านครเมืองน่าน

พระชายา และราชบุตรแก้ไข

เจ้าหลวงมหาวงษ์ มีพระชายา 2 องค์ พระชายาที่ 1 ประสูติแต่ราชโอรส 3 พระองค์

 1. เจ้าบุรีรัตนหัวเมืองแก้วอินปัน
 2. เจ้าวังขวาคำเครื่อง
 3. เจ้าน้อยเมือง

พระชายาที่ 2 ประสูติแต่ราชโอรส 2 พระองค์

 1. เจ้าพิมพิสาร
 2. เจ้าตุ้ย

กรณียกิจแก้ไข

เมื่อถึงปีพ.ศ. 2391 เจ้ามหาวงศ์ขึ้นครองเมืองน่าน ก็ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซ่อมแซมวัดต่างๆ สำหรับวัดพระธาตุแช่แห้งนั้น ท่านได้สร้างเจดีย์ขึ้น 4 องค์ ขึ้นเหนือปากขันหลวง มหาธาตุหลวงเจ้าภูเพียงแช่แห้ง 4 ด้าน ซ่อมแซมวิหารหลวง ศาลาบาตร ประตูโขลน ศาลานางป้อง ได้เชิญแกนเหล็กขึ้นใส่ เอาฉัตรและเกิ้งขึ้นแถมอีก 2 ใบ ดอกบัวเงิน 6 ดอก ดอกบัวคำ 6 ดอก สร้างกระดิ่งห้อย 10 ลูก สร้างพระพุทธรูป 3 องค์ แล้วทำบุญเฉลิมฉลอง

ราชตระกูลแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระยามหาวงษ์ ถัดไป
พระเจ้าอชิตวงษ์   เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 61
และองค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

(พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2394)
  พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช