พระยามหาวงษ์

เจ้าหลวงมหาวงษ์[2] หรือ เจ้ามหาวงษ์[3]เป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 61 และเป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 11 แห่ง ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ครองราชย์ในปี พ.ศ. 2381 - 2394 เป็นราชโอรส ในเจ้าหลวงมหาพรหม เจ้าเมืองเทิง ประสูติแม่เจ้านางเลิศอัครเทวี และเป็นพระปนัดดา ในเจ้าหลวงติ๋นมหาวงศ์

เจ้าหลวงมหาวงษ์
เจ้านครเมืองน่าน
150px
เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 61
ราชาภิเษกพ.ศ. 2381
ครองราชย์พ.ศ. 2381 - 2394
ก่อนหน้าเจ้าหลวงอชิตวงษ์
ถัดไปเจ้าอนันตวรฤทธิเดช
รัชกาล13 ปี
พระชายาแม่เจ้านางยอดอัครเทวี
ชายา1 องค์
พระราชบุตร5 พระองค์
พระนามเต็ม
อาชญาเจ้าหลวงมหาวงษ์ เจ้านครเมืองน่าน
ราชสกุลมหาวงศนันท์ [1]
ราชวงศ์ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
พระบิดาเจ้าหลวงมหาพรหม เจ้าเมืองเทิง
พระมารดาแม่เจ้านางเลิศอัครเทวี
พิราลัยพ.ศ. 2394
ณ คุ้มหลวงนครเมืองน่าน

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหลวงมหาวงษ์ เป็นราชโอรสใน เจ้ามหาพรหม เจ้าเมืองเทิง ประสูติแต่ แม่เจ้านางเลิศอัครเทวี มีพระอนุชา และพระขนิษฐา ร่วมเจ้ามารดา 8 พระองค์

 1. เจ้าหลวงมหาวงษ์ เจ้านครเมืองน่าน องค์ที่ 61
 2. เจ้าเมืองแก้ว
 3. เจ้าน้อยพิมพิสาร
 4. เจ้าหลวงวุฒนะ เจ้าเมืองเทิง
 5. เจ้าสุริยช่อฟ้า
 6. แม่เจ้าอุบลวรรณา
 7. แม่เจ้าศรีวรรณา
 8. แม่เจ้าจันทิมา

อิสริยยศแก้ไข

 1. เจ้าพระเมืองมหาวงษ์
 2. เจ้ามหาอุปราชามหาวงษ์
 3. เจ้าพระยาน่านมหาวงษ์

พ.ศ. 2381 เจ้ามหาอุปราชามหาวงษ์ ท่านก็ได้ลงไปเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กาลนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จิงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร แต่งตั้ง เจ้ามหาอุปราชามหาวงษ์ ให้เป็น เจ้าพระยาน่านมหาวงษ์ เจ้านครเมืองน่าน

พระชายา และราชบุตรแก้ไข

เจ้าหลวงมหาวงษ์ มีพระชายา 2 องค์ พระชายาที่ 1 ประสูติแต่ราชโอรส 3 พระองค์

 1. เจ้าบุรีรัตนหัวเมืองแก้วอินปัน
 2. เจ้าวังขวาคำเครื่อง
 3. เจ้าน้อยเมือง

พระชายาที่ 2 ประสูติแต่ราชโอรส 2 พระองค์

 1. เจ้าพิมพิสาร
 2. เจ้าตุ้ย

กรณียกิจแก้ไข

เมื่อถึงปีพ.ศ. 2391 เจ้ามหาวงศ์ขึ้นครองเมืองน่าน ก็ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซ่อมแซมวัดต่างๆ สำหรับวัดพระธาตุแช่แห้งนั้น ท่านได้สร้างเจดีย์ขึ้น 4 องค์ ขึ้นเหนือปากขันหลวง มหาธาตุหลวงเจ้าภูเพียงแช่แห้ง 4 ด้าน ซ่อมแซมวิหารหลวง ศาลาบาตร ประตูโขลน ศาลานางป้อง ได้เชิญแกนเหล็กขึ้นใส่ เอาฉัตรและเกิ้งขึ้นแถมอีก 2 ใบ ดอกบัวเงิน 6 ดอก ดอกบัวคำ 6 ดอก สร้างกระดิ่งห้อย 10 ลูก สร้างพระพุทธรูป 3 องค์ แล้วทำบุญเฉลิมฉลอง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://sites.google.com/site/thailandsurname/home/-n
 2. ราชวงศปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน (ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช), หน้า 201
 3. http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra57_0149/mobile/index.html#p=201
ก่อนหน้า พระยามหาวงษ์ ถัดไป
เจ้าหลวงอชิตวงษ์   เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน
องค์ที่ 61

(พ.ศ. 2381 - 2394)
  เจ้าอนันตวรฤทธิเดช