พระยาอชิตวงษ์

เจ้าหลวงอชิตวงษ์[2] หรือ เจ้าอชิตวงษา[3]เป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 60 และเป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 10 แห่ง ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ครองราชย์ในปี พ.ศ. 2379 เป็นราชโอรส ในเจ้าหลวงสุมนเทวราช

เจ้าหลวงอชิตวงษ์
เจ้านครเมืองน่าน
150px
เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 60
ราชาภิเษก28 มกราคม พ.ศ. 2379
ครองราชย์พ.ศ. 2379
ก่อนหน้าเจ้าหลวงมหายศ
ถัดไปเจ้าหลวงมหาวงษ์
รัชกาล10 เดือน
พระชายา2 องค์
พระราชบุตร2 พระองค์
พระนามเต็ม
อาชญาเจ้าหลวงอชิตวงษ์ เจ้านครเมืองน่าน
ราชสกุลจิตรวงศนันท์ [1]
ราชวงศ์ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
พระบิดาเจ้าหลวงสุมนเทวราช
พิราลัย22 ตุลาคม พ.ศ. 2379
ณ คุ้มหลวงนครเมืองน่าน

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหลวงอชิตวงษ์เป็นราชโอรสใน เจ้าหลวงสุมนเทวราช มีพระอนุชา และพระขนิษฐา ต่างเจ้ามารดา 3 พระองค์

 1. เจ้าหนานค่ายแก้ว
 2. เจ้าบุษรถ ภายหลังได้เป็น เจ้าเมืองแก่น
 3. เจ้านางแปงเมือง

พระชายา และราชบุตรแก้ไข

เจ้าหลวงอชิตวงษ์ มีพระชายา 2 องค์

ชายาองค์ที่ 1 (ไม่ปรากฎพระนาม) ประสูติราชโอรส 2 พระองค์

 1. เจ้าพระยาวังขวาดัก
 2. เจ้าหนานสุยะ

ชายาองค์ที่ 2 (ไม่ปรากฎพระนาม)

 1. ไม่มีราชบุตร

อิสริยยศแก้ไข

 1. เจ้าราชวงษ์ (อชิตวงษ์)
 2. เจ้าพระยาน่าน (อชิตวงษ์)


 • 27 ธันวาคม พ.ศ. 2378

เจ้าราชวงษ์อชิตวงษา ราชโอรส ในเจ้าหลวงสุมนเทวราช ได้ลงไปเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 28 มกราคม พ.ศ. 2379

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชสัญญาบัตร แต่งตั้งเจ้าราชวงษ์อชิตวงษ์ ขึ้นเป็น เจ้าพระยาน่านอชิตวงษ์ เจ้านครเมืองน่าน

กรณียกิจแก้ไข

11 มิถุนายน พ.ศ. 2379 เมื่อเจ้าหลวงอชิตวงศ์ ครองเมืองน่านท่านก็เสด็จขึ้นเมืองภูเพียงแช่แห้ง ต่อแกนพระธาตุเจ้า ซึ่งแต่เดิมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ สร้างมี 12 ศอก ท่านก็พร้อมเพรียงกับเจ้านาย ท้าวพระยาสังฆเจ้า นำเอายอดมหาธาตุที่คดไปทางตะวันออกลงมาดัด แล้วต่อให้ยาวอีก 4 ศอก รวมเป็น 16 ศอก ฉัตรและเกิ้งแต่เดิมมี 9 ใบ ก็สร้างเติมอีก 2 ใบ รวมเป็น 11 ใบ พอถึงเดือน 9 ขึ้น 8 ค่ำ ก็ทำพุทธาภิเษกเบิกบานฉลองทำบุญให้ทานเป็นมหากุศล ถึงเดือน 9 ขึ้น 9 ค่ำ ก็เสร็จ แล้วเจ้าหลวงอชิตวงษ์ก็เสด็จเข้าเมืองน่าน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://sites.google.com/site/thailandsurname/home/-n
 2. ราชวงศปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน (ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช), หน้า 199
 3. http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra57_0149/mobile/index.html#p=199
ก่อนหน้า พระยาอชิตวงษ์ ถัดไป
เจ้าหลวงมหายศ   เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน
องค์ที่ 60

(พ.ศ. 2379)
  เจ้าหลวงมหาวงษ์