พระยาอชิตวงษ์

เจ้าหลวงอชิตวงษ์[2] หรือ เจ้าอชิตวงษา[3]ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 60 และองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ทรงเป็นราชโอรสในพระเจ้าสุมนเทวราช เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 58 ทรงครองเมืองน่านในปี พ.ศ. 2379 - พ.ศ. 2380

เจ้าอชิตวงษ์
พระยาน่าน
เจ้าผู้ครองนครน่าน
องค์ที่ 60 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
ราชาภิเษก19 มิถุนายน พ.ศ. 2380
ครองราชย์28 มกราคม พ.ศ. 2380 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2380
รัชกาล8 เดือน 13 วัน
พระอิสริยยศพระยาประเทศราช
ก่อนหน้าเจ้ามหายศ
ถัดไปเจ้ามหาวงษ์
พระชายาแม่เจ้าเทียมตาอัครราชเทวี
ชายา2 องค์
พระราชบุตร3 พระองค์
พระนามเต็ม
พระยาอชิตวงษ์ พระยาน่าน
ราชสกุลจิตรวงศนันท์ [1]
ราชวงศ์ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
พระบิดาเจ้าสุมนเทวราช
พระมารดาพระนางพิมพาราชเทวี
พิราลัย11 ตุลาคม พ.ศ. 2380
ณ คุ้มหลวงนครเมืองน่าน

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหลวงอชิตวงษ์ ทรงเป็นราชโอรสในพระเจ้าสุมนเทวราช เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 58 ประสูติแต่แม่เจ้าพิมพาอัครเทวี ทรงมีพระอนุชาและพระขนิษฐาต่างเจ้ามารดา 3 พระองค์ ดังนี้

 1. เจ้าหนานค่ายแก้ว
 2. เจ้าบุษรถ ภายหลังได้เป็น เจ้าเมืองแก่น
 3. เจ้านางแปงเมือง

พระชายา และราชบุตรแก้ไข

เจ้าอชิตวงษ์ ทรงมีพระชายา 3 องค์ และพระโอรส พระธิดา 3 พระองค์

พระชายาที่ 1 แม่เจ้าเทียมตาราชเทวี ประสูติพระโอรสและพระธิดา 3 พระองค์ ดังนี้

 1. เจ้าพระยาวังขวา
 2. เจ้าสุริยะ
 3. เจ้านางขันคำ

ชายาที่ 2 แม่เจ้าตุ้ยเทวี

 1. ไม่มีประสูติการพระบุตร

ชายาที่ 3 แม่เจ้าคำแปงเทวี

 1. ไม่มีประสูติการพระบุตร

อิสริยยศแก้ไข

 1. เจ้าราชวงษ์ (อชิตวงษ์)
 2. เจ้าพระยาน่าน (อชิตวงษ์)


 • 27 ธันวาคม พ.ศ. 2378

เจ้าราชวงษ์อชิตวงษา ราชโอรส ในเจ้าหลวงสุมนเทวราช ได้ลงไปเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 28 มกราคม พ.ศ. 2379

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชสัญญาบัตร แต่งตั้งเจ้าราชวงษ์อชิตวงษ์ ขึ้นเป็น เจ้าพระยาน่านอชิตวงษ์ เจ้านครเมืองน่าน

กรณียกิจแก้ไข

11 มิถุนายน พ.ศ. 2379 เมื่อเจ้าหลวงอชิตวงศ์ ครองเมืองน่านท่านก็เสด็จขึ้นเมืองภูเพียงแช่แห้ง ต่อแกนพระธาตุเจ้า ซึ่งแต่เดิมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ สร้างมี 12 ศอก ท่านก็พร้อมเพรียงกับเจ้านาย ท้าวพระยาสังฆเจ้า นำเอายอดมหาธาตุที่คดไปทางตะวันออกลงมาดัด แล้วต่อให้ยาวอีก 4 ศอก รวมเป็น 16 ศอก ฉัตรและเกิ้งแต่เดิมมี 9 ใบ ก็สร้างเติมอีก 2 ใบ รวมเป็น 11 ใบ พอถึงเดือน 9 ขึ้น 8 ค่ำ ก็ทำพุทธาภิเษกเบิกบานฉลองทำบุญให้ทานเป็นมหากุศล ถึงเดือน 9 ขึ้น 9 ค่ำ ก็เสร็จ แล้วเจ้าหลวงอชิตวงษ์ก็เสด็จเข้าเมืองน่าน

ราชตระกูลแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระยาอชิตวงษ์ ถัดไป
พระเจ้ามหายศ   เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 60
และองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

(พ.ศ. 2379 - พ.ศ. 2380)
  พระเจ้ามหาวงษ์

อ้างอิงแก้ไข