เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Jean of Luxembourg) เป็นพระโอรสในแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์กและแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระอนุชาในแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ทรงเสกสมรสกับนางสาวไดอานา มารี อัมเลต เออร์นีเกล เดอ กลอเรีย (ภายหลัง เคาน์เตสแห่งนัสเซา) มีโอรส-ธิดารวม 4 องค์ ทรงเป็นพระเขษฐาฝาแฝดในเจ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
Prince Jean of Luxembourg (1971).jpg
พระชายาเคาน์เตสไดแอนน์แห่งนัสเซา
พระนามเต็ม
ฌ็อง เฟลิกซ์ มารี กีโยม
พระบุตรเจ้าหญิงมารี-กาบรีแยลแห่งนัสเซา
เจ้าชายคอนสแตนตินแห่งนัสเซา
เจ้าชายเวนเซสเลาส์แห่งนัสเซา
เจ้าชายคาร์ล-โยฮันส์แห่งนัสเซา
ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา
นัสเซา-ไวล์บวร์ค
พระบิดาแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
ประสูติ15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (64 ปี)
เบ็ทซ์ดอร์ฟ ประเทศลักเซมเบิร์ก

อ้างอิงแก้ไข