เครือข่ายกาญจนาภิเษก

เครือข่ายกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Network) คือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอาทิ พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระแสพระราชดำรัส ตลอดจนข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เวลา 09.09 น. โดยมีเครือข่ายขององค์กรที่ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เครือข่ายกาญจนาภิเษก
หน้าแรกของเว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ประเภทให้ข้อมูล
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สร้างโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
ยูอาร์แอลkanchanapisek.or.th
goldenjubilee.or.th
เชิงพาณิชย์ไม่
ลงทะเบียนไม่จำเป็น

เครือข่ายกาญจนาภิเษกเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมจากประเทศไทยมากเป็นอันดับที่ 2,384 (19 กันยายน 2557) จากการจัดอันดับโดยอะเล็กซา [1]

ภารกิจ แก้

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชดำรัส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก วัฒนธรรมไทย ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย และฐานข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ แก้

เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี รัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้จัดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์กาญจนาภิเษกขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3 กันยายน พ.ศ. 2539 ด้วยเหตุผลว่าแม้จะมีกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีกิจกรรมหรือโครงการใดได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างเต็มที่ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นมาก ทางคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเห็นควรว่า คงจะไม่มีของขวัญใดทัดเทียมกับการบันทึกพระราชกรณียกิจ ผลงานด้านการพัฒนาประเทศไทย และสาระความรู้ต่างๆ ลงในสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีดังกล่าว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานงานและบริหารโครงการ โดยมีองค์กรที่สนับสนุนข้อมูลด้านพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  1. Site overview: kanchanapisek.or.th เก็บถาวร 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Alexa