เข็มขัดไทเฮโย

เข็มขัดไทเฮโย (ญี่ปุ่น: 太平洋ベルト โรมาจิ: ไทเฮโย เบะรุโตะ) หรือ เข็มขัดแปซิฟิก หรือ ระเบียงเศรษฐกิจโทไกโด เป็นชื่อของเขตอภิมหานครในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่จังหวัดอิบะระกิในภาคกลางไปจนถึงจังหวัดชิซุโอะกะในเกาะคีวชู ซึ่งมีระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร

แผนที่ของเข็มขัดไทเฮโย โดยแสดงเส้นทางของ โทไกโดและซันโย ชิงกันเซ็ง

เขตเมืองทางยาวนี้ ขนาดไปกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นตั้งแต่ภาคคันโตถึงโอซะกะ และบริเวณทะเลในไปจนถึงฟุกุโอะกะ ซึ่งเป็นแนวเส้นทางของทางรถไฟสายโทไกโด-ซันโย ทั้งนี้ ภาพถ่ายดาวเทียมในตอนกลางคืนจะเห็นแสงไฟของเข็มขัดไทเฮโยเป็นแนวยาวได้อย่างชัดเจน

เมืองหลักแก้ไข

 
ภาพถ่ายดาวเทียมตอนกลางคืน เปรียบเทียบระหว่างเขตอภิมหานครนอร์ทอีสต์ในสหรัฐอเมริกา (บน) และเข็มขัดไทเฮโย (ล่าง)

รายชื่อเขตเมืองเรียงจากที่ตั้งเหนือสุดไปใต้สุด:

ชื่อเขตเมือง เมืองสมาชิก ประมาณประชากร
อุสึโนะมิยะและปริมณฑล นิกโก, คะนุมะ, โทะชิงิ, โอะยะมะ และ ชิโมะสึเกะ 900,000
มะเอะบะชิและปริมณฑล ทะกะซะกิ, คิรีว, อิเซะซะกิ, โอตะ, อะชิกะงะ, ซะโนะ และ ทะเตะบะยะชิ 1,500,000
อิบะระกิและปริมณฑล มิโตะ, สึชิอุระ, ฮิตะชินะกะ, ฮิตะชิ และ สึกุบะ 1,300,000
อภิมหานครโตเกียว 35,500,000
บริเวณภูไขาไฟฟุจิ โกะเต็มบะ, อะตะมิ, นุมะซุ, ฟุจิโนะมิยะ, ฟุจิ, มิชิมะ 700,000
ชิซุโอะกะและปริมณฑล 1,000,000
ฮะมะมะสึและปริมณฑล คะเกะงะวะ และ อิวะตะ 1,100,000
โทะโยะฮะชิ 400,000
นะโงะยะและปริมณฑล (เขตมหานครชูเกียว) 8,000,000
เคฮันชิง โอซะกะ, เคียวโตะ, โคเบะ, ซะไก และ ฮิงะชิโอซะกะ 17,000,000
นะระและปริมณฑล 1,000,000
ฮิเมะจิ 500,000
โทะกุชิมะ 300,000
โอะกะยะมะและปริมณฑล โอะกะยะมะ, คุระชิกิ, ทะกะมะสึ, มะรุงะเมะ, ซะไกเดะ, ทะมะโนะ, โซจะ 1,900,000
ฟุกุยะมะ-คุเระ โอะโนะมิชิ, มิฮะระ, ฮิงะชิฮิโระชิมะ 1,100,000
ฮิโระชิมะและปริมณฑล ฮะสึไกชิ 1,300,000
มะสึยะมะและปริมณฑล อิมะบะริ, ไซโจ, นีฮะมะ, ชิโกะกุชูโอ 1,050,000
อิวะกุนิ - ยะมะงุชิ อุเบะ, โฮฟุ, ชูนัง, ฮิกะริ, ซันโย-โอะโนะดะ 1,000,000
ช่องแคบคัมมง ชิโมะโนะเซะกิ และ คิตะกีวชู รวมถึง อีซุกะ 1,700,000
ฟุกุโอะกะและปริมณฑล ซะงะ และ คะซุงะ 2,500,000
คุรุเมะ 300,000
นะกะสึ 215,000
โออิตะ เบ็ปปุ 700,000
ประชากรทั้งหมด 83,000,000

และอาจรวมถึง:

ชื่อเขตเมือง เมืองสมาชิก ประชากร
คุมะโมะโตะ คุมะโมะโตะและเทศบาลโดยรอบ 1,600,000

พิกัดภูมิศาสตร์: 35°00′00″N 136°00′00″E / 35.0000°N 136.0000°E / 35.0000; 136.0000