อำเภอเกาะช้าง

อำเภอในจังหวัดตราด ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก เกาะช้าง)
"เกาะช้าง" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เกาะช้าง (แก้ความกำกวม)

เกาะช้าง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย และเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของยุทธนาวีเกาะช้างระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองเรือฝรั่งเศส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

อำเภอเกาะช้าง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ko Chang
Infinity pools at Klong Prao Beach, Ko Chang, Thailand.jpg
คำขวัญ: 
ทิวเขาเขียวขจี ชมชี้ปะการัง
นั่งเรือชมเกาะ ที่เหมาะตกปลา
แผนที่จังหวัดตราด เน้นอำเภอเกาะช้าง
แผนที่จังหวัดตราด เน้นอำเภอเกาะช้าง
พิกัด: 12°6′13″N 102°21′7″E / 12.10361°N 102.35194°E / 12.10361; 102.35194
ประเทศ ไทย
จังหวัดตราด
พื้นที่
 • ทั้งหมด224.155 ตร.กม. (86.547 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด8,564 คน
 • ความหนาแน่น38.21 คน/ตร.กม. (99.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 23170
รหัสภูมิศาสตร์2307
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะช้างและบรรดาเกาะทั้งหมด 66 เกาะของจังหวัดและเป็นเกาะใหญ่อันดับสามของประเทศไทย รองลงมาจากเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 212 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะเกาะช้าง) ลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาด และปะการังที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตก นับว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอเกาะช้างเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแหลมงอบ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะช้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเกาะช้าง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

เกาะช้างเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งบนบกและในทะเลมานานนับร้อยปี[3] โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กชื่อ โยฮันเนส ชมิดท์ (Ernst Johannes Schmidt; ชื่อย่อ Johs. Schmidt) และ ทีโอดอร์ มอร์เทนเซน (Ole Theodor Jensen Mortensen; ชื่อย่อ Th. Mortensen) ที่ทำการรวบรวมและศึกษาพืชโดยเฉพาะป่าชายเลนและสัตว์ทะเลบริเวณเกาะช้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก[4]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเกาะช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะช้าง (Ko Chang) 4 หมู่บ้าน
2. เกาะช้างใต้ (Ko Chang Tai) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเกาะช้างประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

รายชื่อเกาะในเขตอำเภอเกาะช้างแก้ไข

อำเภอเกาะช้าง เป็นอำเภอที่มีเกาะมากที่สุดในจังหวัดตราด มีมากถึง 31 เกาะจาก 66 เกาะ มีเกาะหลักคือ เกาะช้าง ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศไทย รองลงมาจากเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 212 ตารางกิโลเมตร และเกาะเล็ก ๆ อีก 30 เกาะ ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทั้งหมด ทุกเกาะมีพื้นที่รวมทั้งหมด 224.155 ตารางกิโลเมตร[6][3]

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล พื้นที่ (ตร.กม.) หน่วยงาน
1 ช้าง เกาะช้าง,เกาะช้างใต้ 212.404 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
2 ร่ม เกาะช้าง 0.008 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
3 ปลี เกาะช้าง 0.011 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
4 สุวรรณ เกาะช้าง 0.016 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
5 มันนอก เกาะช้าง 0.023 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
6 มะปริง เกาะช้าง 0.031 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
7 หยวก เกาะช้าง 0.06 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
8 มันใน เกาะช้าง 0.065 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
9 ช้างน้อย เกาะช้าง 0.26 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
10 จานน้อย เกาะช้างใต้ 0.003 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
11 ฝาละมีใต้ เกาะช้างใต้ 0.004 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
12 ลอม เกาะช้างใต้ 0.005 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
13 ฝาละมีเหนือ เกาะช้างใต้ 0.007 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
14 สลัก เกาะช้างใต้ 0.012 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
15 มะปริง เกาะช้างใต้ 0.013 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
16 หม้อนอก เกาะช้างใต้ 0.026 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
17 กระบุง เกาะช้างใต้ 0.034 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
18 หม้อใน เกาะช้างใต้ 0.046 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
19 เหลากลาง เกาะช้างใต้ 0.061 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
20 ลิ่ม เกาะช้างใต้ 0.081 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
21 เหลานอก เกาะช้างใต้ 0.095 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
22 พร้าวนอก เกาะช้างใต้ 0.168 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
23 จาน เกาะช้างใต้ 0.17 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
24 เหลาใน เกาะช้างใต้ 0.314 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
25 พร้าวใน เกาะช้างใต้ 0.412 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
26 ใบตั้ง เกาะช้างใต้ 0.427 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
27 ง่าม เกาะช้างใต้ 0.51 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
28 ไม้ซี้เล็ก เกาะช้างใต้ 0.7 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
29 หวาย เกาะช้างใต้ 1.654 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
30 คลุ้ม เกาะช้างใต้ 2.789 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
31 ไม้ซี้ใหญ่ เกาะช้างใต้ 3.746 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

สถานที่สำคัญแก้ไข

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะช้าง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 24. May 26, 1994.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007.
  3. 3.0 3.1 "เกาะในประเทศไทย - ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง". km.dmcr.go.th (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
  4. "เกาะในประเทศไทย - ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง". km.dmcr.go.th (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (ตอนพิเศษ 112 ง): 4–5. May 13, 2020.
  6. "ข้อมูลเกาะรายจังหวัด - เกาะในจังหวัดตราด". สืบค้นเมื่อ March 18, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)