เกรน ประชาศรัยสรเดช

เกรน ประชาศรัยสรเดช หรือ เจ้าเกรน ประชาศรัยสรเดช เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ 6 สมัย และเป็นผู้บุกเบิกกิจการธนาคารแห่งแรกของจังหวัดแพร่ เป็นบุตรชายของเจ้าทิพเกษร เตมียานนท์ หรือคุณหญิงจงกลนี ประชาศรัยสรเดช (ราชนัดดาเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย)[1]

เกรน ประชาศรัยสรเดช
นายกเทศมนตรีเมืองแพร่
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2505
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2462
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศสยาม
เสียชีวิต พ.ศ. 2521
คู่สมรส เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช
ศาสนา พุทธ
ฐานันดร เจ้านายฝ่ายเหนือ

ประวัติแก้ไข

เกรน ประชาศรัยสรเดช หรือ เจ้าเกรน ประชาศรัยสรเดช เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 12 คน ของพระยาประชาศรัยสรเดช (ผาบ ผลนิวาส) กับคุณหญิงจงกลนี ประชาศรัยสรเดช หรือเจ้าทิพย์เกษร เตมียานนท์ (ธิดาเจ้ายวงคำ เตมียานนท์ ราชนัดดาเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย)

เกรน ประชาศรัยสรเดช สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

เกรน สมรสกับเจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช (สกุลเดิม: วงศ์บุรี; บุตรบุญธรรมหลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง) กับเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี) มีบุตร-ธิดา 5 คน คือ

  • ธัญญา สุรัสวดี (ประชาศรัยสรเดช) สมรสกับดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี มีบุตร 2 คน
  • สาโรจน์ ประชาศรัยสรเดช สมรสกับวัชรี ประชาศรัยสรเดช (สกุลเดิม;ลักษณาศัย) มีบุตร 2 คน
  • อรรณพ ประชาศรัยสรเดช สมรสกับนลินี ประศรัยสรเดช (สกุลเดิม;ชินะโปดก) มีบุตร 1 คน
  • ด.ญ. กรรณิกา ประชาศรัยสรเดช (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)
  • มาลินี ศรีสมวงศ์ (ประชาศรัยสรเดช) สมรสกับประเสริฐ ศรีสมวงศ์ มีบุตรธิดา 2 คน[2]

การทำงานแก้ไข

เกรน ประชาศรัยสรเดช ประกอบอาชีพทำป่าไม้ต่อจากเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ช่วงปีพ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2493 หลังจากนั้นได้ติดต่อธนาคารกสิกรไทยให้มาเปิดสาขาที่จังหวัดแพร่[3] เนื่องจากเคยทำไม้ร่วมกับตระกูลล่ำซำ เจ้าของธนาคารมาก่อน และดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ซึ่งถือเป็นธนาคารแห่งแรกของจังหวัดแพร่ ขณะเดียวกันก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และเป็นติดต่อกันถึง 6 สมัย (พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2505) หลังจากนั้นท่านก็ย้ายไปกรุงเทพฯ และเสียชีวิตที่นั้นเมื่อปีพ.ศ. 2521 สิริอายุ 59 ปี

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติเจ้าเกรน ประชาศรัยสรเดช .คุ้มวงศ์บุรี อำเภอเมืองแพร่
  2. หมู่บ้านวังฟ่อน ดอตคอม.เจ้าพิริยเทพวงษ์ (ทายาท)
  3. พัฒนาการกลุ่มทุนการเมืองในภาคเหนือของประเทศไทย: การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมือง วารสารพัฒนศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561