เปิดเมนูหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ เป็นอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 2 สมัย

อำนาจ ชนะวงศ์
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (66 ปี)
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประวัติแก้ไข

ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรของนายนิวัตร ชนะวงศ์ กับนางสมบูรณ์ ชนะวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซานคาร์ลอส ประเทศฟิลิปปินส์ ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2550

การทำงานแก้ไข

ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ เริ่มทำงานเป็นเลขานุการประธานที่ปรึกษา UNFPA ประจำสำนักงาน ณ ประเทศบังคลาเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ต่อมาเป็นผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของบริษัทสุรามหาราษฎร จำกัด และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคพลังธรรม ในการเลือกตั้งเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 และสังกัดพรรคกิจสังคม ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[1] รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา[2] และในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[3] ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคชาติไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

หลังจากนั้นเขาได้วางมือทางการเมือง และเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[4] โดยมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ้างอิงแก้ไข