อารมาเกดโดน[1] (อังกฤษ: Armageddon; กรีกโบราณ: Ἁρμαγεδών Harmagedōn,[2] [3] ฮีบรู: הַר מְגִדּוֹ, Har Megiddo; อาหรับ: أرمجدون; ภาษาละตินสมัยหลัง: Armagedōn[4]) เป็นสมรภูมิการยุทธ์อันเกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์วันสิ้นโลกตามความเชื่อของศาสนาอับราฮัม

ยอห์นแห่งปัทมอสกำลังนิพนธ์หนังสือวิวรณ์

ตามความเชื่อของฝ่ายบุพสหัสวรรษนิยม (premillennialism) พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาอีกครั้ง เพื่อขจัดศัตรูของพระคริสต์ (antichrist) ซึ่งคัมภีร์ไบเบิลขนานเขาเหล่านั้นว่า "สัตว์" (beast)[5] โดยพระเมสสิยาห์จะกระทำสงคราม ณ สมรภูมิอารมาเกดโดน เพื่อยังให้ "สัตว์" ทั้งปวงปลาสนาการไป และบัดนั้น ซาตานจักถูกผลักไสลงสู่ "ช่องบาดาล" (bottomless pit)[6] หรือ "นรกขุมลึก" (abyss) เป็นเวลาหนึ่งพันปี ซึ่งเรียกว่า "ยุคพันปี" (Millennial Age) ทว่า เมื่อซาตานได้รับการปลดปล่อยจากนรกแล้ว มันจักประชุมฝูงชนแห่ง "ยะยูจและมะยูจ" (Gog and Magog)[7] จาก "มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลก" (four corners of the earth)[8] และประดาพลมากลุ้มรุมล้อม "องค์บริสุทธิ์" (holy ones)[9] และ "นครอันเป็นที่รัก" (beloved city)[10] (หมายถึง นครเยรูซาเลม) เอาไว้ ฝ่ายพระเจ้าจะบันดาลเพลิงกาฬร่วงลงจากชั้นฟ้า และผลาญไหม้เหล่ายะยูจและมะยูจ เมื่อนั้น ปีศาจที่ล่อลวงชนแห่งยะยูจและมะยูจมา ก็จะถูกทิ้งลง "บึงไฟนรก" (Gehenna) ที่ซึ่งฝูง "สัตว์" และ "ผู้เผยพระวจนะเท็จ" (False Prophet) ถูกส่งลงมาเมื่อพันปีก่อนหน้านี้

คำภาษาอังกฤษว่า "Armageddon" มาจากภาษาฮีบรูว่า "har məgiddô" (הר מגידו) หมายถึง "เขาเมกิดโด" (Mountain of Megiddo)[11] สถานที่ทำสงครามหลายครั้งในสมัยโบราณ[12]

อ้างอิง

แก้
 1. ภาคพันธสัญญาใหม่, วิวรณ์, บทที่ 16 : ข้อที่ 16.

  "และมันทั้งสามได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่ง ซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่า อารมาเกดโดน"

  The New Testament, Revlation, Chapter 16 : Paragraph 16.

  "And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon."

 2. Bibletranslation. (n.d.). [Online]. Available: <link>. (Accessed: 25 December 2010).
 3. Revelation 16:16. (n.d.). [Online]. Available: <link>. (Accessed: 25 December 2010).
 4. Collins English Dictionary, HarperCollins, 3rd ed., p. 81
 5. ภาคพันธสัญญาใหม่, วิวรณ์, บทที่ 19 : ข้อที่ 4.

  "และพวกผู้ปกครองทั้งยี่สิบสี่คน กับสัตว์ทั้งสี่นั้น ก็ได้ทรุดตัวลงนมัสการพระยาห์เวห์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น และร้องว่า อาเมน อัลเลลูยา"

  The New Testament, Revlation, Chapter 19 : Paragraph 4.

  "And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen; Alleluia."

 6. ภาคพันธสัญญาใหม่, วิวรณ์, บทที่ 9 : ข้อที่ 1.

  "เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าก็เห็นดาวดวงหนึ่งตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลก พระเจ้าทรงประทานลูกกุญแจสำหรับช่องบาดาลให้แก่ดาวดวงนั้น"

  The New Testament, Revlation, Chapter 9 : Paragraph 1.

  "And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit."

 7. อัลกุรอ่าน:

  "ยะยูจและมะยูจ, ياخوج وماجوج , Gog and Magog."

 8. ภาคพันธสัญญาใหม่, วิวรณ์, บทที่ 7 : ข้อที่ 1.

  "ต่อจากนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลก ห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้งสี่ทิศไว้ เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบก ในทะเล หรือที่ต้นไม้ใด ๆ"

  The New Testament, Revlation, Chapter 7 : Paragraph 1.

  "And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree."

 9. ภาคพันธสัญญาาเดิม, ดาเนียล, บทที่ 4 : ข้อที่ 17.

  "คำพิพากษานั้นเป็นคำสั่งของผู้พิทักษ์ คำตัดสินนั้นเป็นวาทะขององค์บริสุทธิ์ เพื่อผู้มีชีวิตอยู่จะได้ทราบว่า ท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของ มนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทาน และตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือ"

  The Old Testament, Daniel, Chapter 4 : Paragraph 17.

  "This matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones: to the intent that the living may know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men."

 10. ภาคพันธสัญญาใหม่, วิวรณ์, บทที่ 20 : ข้อที่ 9.

  "และคนเหล่านั้น ยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชน และนครอันเป็นที่รักนั้นไว้ แต่ไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้น"

  The New Testament, Revlation, Chapter 20 : Paragraph 9.

  "And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them."

 11. ภาคพันธสัญญาเก่า, โยชูวา, บทที่ 12 : ข้อที่ 21.

  "เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าก็เห็นดาวดวงหนึ่งตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลก พระเจ้าทรงประทานลูกกุญแจสำหรับช่องบาดาลให้แก่ดาวดวงนั้น"

  The Old Testament, Revlation, Chapter 12 : Paragraph 21.

  "เจ้าเมืองทาอานาค เจ้าเมืองเมกิดโด"

 12. Maps and pictures of Megiddo mountain and the surrounding plain. (n.d.). [Online]. Available: <link เก็บถาวร 2017-06-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน>. (Accessed: 25 December 2010).

ดูเพิ่ม

แก้