วันสิ้นโลก, วันโลกาวินาศ หรือวันจุดจบของโลก (อังกฤษ: End of the world) อาจหมายถึง

การทำนายถึงเหตุการณ์วันสิ้นโลก

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

ความหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

แก้
  • บันทึกดูมสเดย์ (Domesday Book) บันทึกจากการสำรวจสำมโนประชากรในอังกฤษที่ทำใน ค.ศ. 1086
  • ลัทธิสหัสวรรษ (Millenarianism) ความเชื่อที่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของสังคมทุกรอบพันปี