วันสิ้นโลก (อังกฤษ: Doomsday) หมายถึง วันโลกาวินาศ หรือวันจุดจบของโลก

การทำนายถึงเหตุการณ์วันสิ้นโลกแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ความหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  • บันทึกดูมสเดย์ (Domesday Book) บันทึกจากการสำรวจสำมโนประชากรในอังกฤษที่ทำใน ค.ศ. 1086
  • ลัทธิสหัสวรรษ (Millenarianism) ความเชื่อที่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของสังคมทุกรอบพันปี