สำหรับวันสิ้นโลก ในความหมายอื่น ดูที่ วันสิ้นโลก

อวสานวิทยา[1] หรือ โลกาวินาศศาสตร์[2] (อังกฤษ: Eschatology) เป็นการศึกษาเหตุการณ์ที่จะเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์โลก หรือชะตากรรมสุดท้ายของมนุษยชาติ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการสิ้นสุดของทั้งจักรวาล

สัญญาณโลกาวินาศตามคติของศาสนาอิสลามแก้ไข

อัลกุรอานเรียกโลกาวินาศว่า อัสสาอะหฺ นบีมุฮัมมัด ศาสดาแห่งอิสลามได้พยากรณ์สัญญาณของโลกาวินาศไว้ดังต่อไปนี้

 1. นมาซจะถูกถือเป็นเรื่องไม่สำคัญ
 2. มนุษย์จะใช้ชีวิตโดยการตามฮาวานัฟซู กิเลสตัณหา
 3. ทรัยพ์สมบัติจะถูกเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ จะเคารพนับถือทรัพย์สินเงินทอง
 4. ศาสนาจะถูกขายไปเพื่อแลกกับดุนยา
 5. ในสภาพต่าง ๆ เหล่านี้หัวใจของมุอ์มินจะแตกสลาย เหมือนกันการละลายของเกลือในน้ำ แต่ทำอะไรมิได้
 6. ผู้ศรัทธาถูกทำให้ไร้ความสามารถ (พวกเขาเห็นถึงความชั่วต่าง ๆ ในสังคมแต่ทำสิ่งใดไม่ได้)
 7. บรรดาผู้นำที่ชั่วช้าจะถูกนำมาปกครองประชาชน จะมีตัวแทนที่เป็นคนชั่วร้าย พวกทรยศกดขี่จะมาปกครองบ้านเมือง
 8. และในวันนั้นสิ่งที่ชั่วช้าจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีและคนที่ซื่อสัตย์จะถูกกล่าวหาว่าเชื่อถือไม่ได้
 9. ผู้หญิงจะขึ้นมาครองเมือง
 10. และหญิงที่เป็นทาสจะเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง
 11. บรรดาเด็กอ่อนหัดทั้งหลายจะขึ้นบนมิมบัร
 12. การโกหกจะถือว่าเป็นศิลปะที่น่ายกย่อง
 13. การจ่ายซะกาตจะถูกถือเหมือนกับหนี้สิน (จะจ่ายไปด้วยความยากลำบาก)
 14. เงินต่าง ๆ ของกองคลังจะมีคนรุมแย่งกันเหมือนเป็นสินสงคราม
 15. มนุษย์จะไม่ให้เกียรติบิดามารดาของตนเอง จะรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
 16. ดาวหางจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย
 17. ผู้หญิงจะเป็นที่ปรึกษาทางการค้าของสามี
 18. ฝนจะตกในฤดูร้อน
 19. คนดีจะถูกโกรธกริ้ว
 20. มนุษย์จะดูถูกคนจนคนลำบาก
 21. ตลาดการค้าจะสร้างกันอย่างมากมาย
 22. ในหมู่ผู้ค้าขายจะตำหนิพระองค์
 23. จะมีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งปกครองประชาชน และเมื่อใครพูดคัดค้าน โทษคือความตายและถ้าเงียบเขาก็จะรุกรานทรัพย์สินและความบริสุทธิ์ต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อจะทำให้ประชาชนอยู่ภายใต้การปกครองที่หวาดกลัว
 24. ในวันใกล้สิ้นโลก จะมีสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากทางทิศตะวันตกและตะวันออก และสิ่งเหล่านั้นจะใส่สีให้กับอุมมะห์ของฉัน
 25. เด็ก ๆ จะไม่ได้รับความเมตตา
 26. ผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้รับการให้เกียรติ
 27. คนที่ทำให้ผิดจะไม่ได้รับการให้อภัย
 28. การพูดจาลามกมากมาย
 29. ผู้ชายจะเพียงพอกับผู้ชาย
 30. ผู้หญิงจะเพียงพอกับผู้หญิง
 31. เด็กเล็ก ๆ จะถูกทำเป็นทาส
 32. ผู้ชายจะทำตัวเป็นหญิง
 33. ผู้หญิงจะทำตัวเป็นชาย
 34. ผู้หญิงจะขึ้นมาขี่บนอานม้า
 35. มัสยิดจะถูกประดับประดาด้วยทองคำ
 36. และกุรอานจะถูกประดับประดาสวยงาม
 37. หอคอยต่าง ๆ บนมัสยิดจะถูกทำให้สูงแข่งกัน
 38. แถวนมาซจะเต็ม แต่ด้วยหัวใจที่โกรธเคียดแค้นชิงชังกัน
 39. บรรดาผู้ชายในประชาชาติของฉันจะใส่ทองคำ
 40. ผู้ชายจะสวมอาภรณ์ผ้าไหม เสื้อยกเงินยกทอง
 41. หนังเสือก็จะเอามาใช้มาคลุมกัน
 42. ดอกเบี้ยจะเป็นที่แพร่กระจาย
 43. จะทำการค้าขายด้วยการทรยศคดโกง หักหลัง ติฉินนินทาและให้สินบน
 44. ศาสนาจะตกต่ำ ภาษาของดุนยาจะสูง (ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนา)
 45. การหย่าร้างจะเกิดขึ้นมาก
 46. กฎของอัลลอหฺไม่มีผู้ปฏิบัติ
 47. นักร้องที่เป็นผู้หญิงจะเต็มโลก ดนตรีสิ่งบันเทิงเริงรมย์จะแพร่ขยาย
 48. คนชั่วในประชาชาติของฉันจะขึ้นมาปกครองประชาชาติของฉัน
 49. คนรวยจะไปทำฮัจญ์เพื่อพักผ่อน ส่วนคนชั้นกลางจะไปทำฮัจญ์เพื่อการค้าขาย และคนจนจะไปเพื่อโอ้อวด
 50. จะมีพวกหนึ่งซึ่งเขาจะเรียนอัลกุรอานไม่ใช่เพื่ออัลลอหฺ แต่เพื่อการแข่งขัน
 51. เอาอัลกุรอานเป็นเครื่องประกอบทางดนตรี
 52. ลูกที่มาจากการผิดประเวณีจะมีเต็มบ้านเต็มเมือง
 53. จะมีการแข่งขันกันเรื่องของดุนยา
 54. และเมื่อความบริสุทธิ์ต่าง ๆ ถูกทำลาย และมนุษย์แสวงหาแต่ความบาป และความชั่วจะมีอำนาจเหนือความดี สิ่งโกหกจะเป็นสิ่งแพร่ขยาย คนยากจนมีอยู่ทั่ว
 55. มนุษย์จะโอ้อวดแต่เครื่องแต่งกาย
 56. สิ่งชั่วช้าจะแพร่ขยาย
 57. ฝนจะตกนอกฤดู
 58. มนุษย์จะเชยชมสิ่งที่เท็จ จะปฏิเสธการตักเตือน
 59. มุอ์มินในยุคนั้นจะอยู่อย่างอัปยศ
 60. จะมีการกล่าวประณาม ในระหว่างผู้ทำดี
 61. คนรวยจะไม่กลัวอะไรนอกจากความจน กลัวถึงขั้นว่าขอทานคนหนึ่ง ที่ขอทานตั้งแต่วันศุกร์หนึ่งจนถึงอีกศุกร์ก็ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยในมือของเขา
 62. จะมีพวกหนึ่งซึ่งจะขึ้นมาเป็นตัวแทนของประชาชนทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้มีสิทธิหน้าที่ความสามารถ และไม่เคยได้รับความลำบาก

สัญญาณโลกาวินาศตามคติของศาสนาคริสต์แก้ไข

นานาชาติจะเข้าสู่สงคราม จะเกิดการกันดารอาหาร จะมีแผ่นดินไหวหลายแห่ง ทั้งจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแพร่ระบาด จะเกิดมีผู้พยากรณ์เท็จตามที่ต่าง ฯ ความรักของมนุษย์จะเย็นลง ผู้คนจะเห็นแก่ตัว, เห็นแก่เงิน, หมิ่นประมาทพระเจ้า, อกตัญญู, ไม่รักซึ่งกันและกัน, ดุร้าย, ไม่มีไมตรีต่อกัน, มีธรรมะแต่ภายนอก แต่ภายในปฏิเสธ มนุษย์จะอยู่ด้วยความกลัว เพราะมืดมน ไม่รู้ทางออก จะมีผู้เผยแพร่พระวจนะของพระเจ้า แจ้งข่าวดีขณะที่ใกล้วันสิ้นโลก จะมีการตกลงกันเพื่อสร้างสันติภาพ แต่จะไม่มีสันติภาพเกิดขึ้นจริง จะเกิดความทุกข์ลำบากครั้งใหญ่ การเมือง ศาสนา การค้าของโลกจะเข้าสู่ภาวะวิกฤต และที่สุด ก็จะยุติลง โดยการทำลายล้าง ณ อาร์มาเกดดอน เฉพาะแต่คนชั่วจะถูกทำลาย แต่คนที่ผู้ที่เชื่อฟังพระวจนะจะรอด

วันโลกาวินาศอันตรกัป ปี ค.ศ. 2012แก้ไข

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (บางแหล่งอาจระบุว่าเป็นวันที่ 21 ธันวาคม ของปีเดียวกัน) วันโลกาวินาศอันตรกัป ตามคติในหลายชนชาติ

 • เผ่าพันธุ์มนุษย์โฮโมซาเปียน จะยินดีกับการเกิดเป็นอันมาก เกลียดชังความตายเป็นปกติ
 • โฮโมซาเปียนจะค้นหาความเป็นอมตะเพื่อคงอยู่กับทรัพย์สมบัติ ลาภยศ ทำให้ประชากรมากขึ้นความต้องการทรัพยากร เพื่อบริโภคก็มากขึ้นตามไปด้วย ระบบสังคมใหญ่โตทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายและซับซ้อน
 • สถาบันครอบครัวจะมีความสำคัญน้อยลง ระบบรัฐบาลจะมีความสำคัญสูงสุด
 • การศึกษาจะทำไปเพื่อการแข่งขัน ยศ ทรัพย์สมบัติ
 • สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่มีทางแก้ไข แต่สามารถชะลอเหตุการณ์ที่จะเกิดนี้ได้
 • ล้างโลกเพื่อปรับสมดุลของเผ่าพันธุ์มนุษย์โฮโมซาเปียน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 201
 2. Dictionary of Greek Loanwords