อักษรโขชกี (สินธ์: خوجڪي (อักษรอาหรับ) खोजकी (อักษรเทวนาครี)) เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษากัจฉิ และภาษาสินธี ใช้ในกลุ่มชาวสินธีในอินเดียและปากีสถาน

อักษรโขชกี
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดภาษากัจฉิ, ภาษาสินธี
ระบบแม่
ระบบพี่น้องอักษรคุรมุขี, อักษรขุทาพาที, อักษรมหาชนี, อักษรมุลตานี
ช่วงยูนิโคดU+11200–U+1124F
Final Accepted Script Proposal
ISO 15924Khoj
[a] ต้นกำเนิดเซมิติกของอักษรพราหมียังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อ้างอิง แก้ไข