ภาษากัจฉิ เป็นภาษาตระกูลอินโด-อารยัน ใช้พูดในบริเวณกุตฉะ ของรัฐคุชราต มีผู้พูดราว 866,000 คน โดยเป็นภาษาที่ใช้พูดในหมู่ชาวมุสลิมในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งชาวขวาชาห์ที่ใช้ในทางศาสนา

ภาษากัจฉิ
કચ્છી / ڪڇي/ کچھی
ประเทศที่มีการพูดอินเดีย
ภูมิภาคกุตฉะ
ชาติพันธุ์ชาวกัจฉิ
จำนวนผู้พูด1,031,000 คน (ในอินเดีย)  (ไม่พบวันที่)[1]
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรโคจิกิ, อักษรเทวนาครี, อักษรคุชราต,[2] ภาษาสินธี
รหัสภาษา
ISO 639-3kfr

ภาษาใกล้เคียงแก้ไข

ภาษากัจฉิใกล้เคียงกับภาษาสินธีที่ใช้พูดในจังหวัดสินธ์ ประเทศปากีสถาน มักเข้าใจผิดกันว่าภาษากัจฉิเป็นภาษาผสมระหว่างภาษาสินธี ภาษาคุชราต ภาษาปัญจาบและภาษาราชสถาน ซึ่งอาจเป็นเพราะสัทวิทยาของภาษากัจฉิใกล้เคียงกับภาษาสินธี แต่คำศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาคุชราต ความใกล้เคียงของภาษาส่วนหนึ่งเกิดจากการอพยพระหว่างเขตสินธ์มาสู่โสวรัสตระและกุตฉ์ทางตะวันออก หรือราชสถานและปัญจาบทางเหนือ ผู้พูดภาษากัจฉิในอินเดียอาจพูดได้ 2 หรือ 3 ภาษา เพราะการใกล้ชิดกับภาษาใกล้เคียงเช่นภาษาคุชราต และภาษาฮินดี

คำทั่วไปแก้ไข

มีความผันแปรของไวยากรณ์และความแตกต่างระหว่างสำเนียงในแต่ละถิ่น มีคำยืมจากภาษาอาหรับและภาษาเปอร์เซียเช่นเดียวกับภาษาในเอเชียอื่นๆ ที่อยู่ในเส้นทางการค้า ผู้พูดภาษากัจฉิจำนวนมากพูดภาษาคุชราตได้ด้วย สำเนียงภาษาคุชราตของผู้พูดภาษากัจฉิเป็นที่ยอมรับจากผู้พูดภาษาคุชราตสำเนียงมาตรฐานว่าสามารถเข้าใจกันได้

ตัวอย่างประโยคภาษากัจฉิเทียบกับภาษาคุชราตได้แก่

  • hayo/chhadyo hane (คุชราต "bas chhodo have" ตอนนี้วางลง)
  • Su kerero? (คุชราต "shun' karo chho" meaning "คุณกำลังทำอะไร?")

ระบบการเขียนแก้ไข

โดยทั่วไปภาษากัจฉิเขียนด้วยอักษรคุชราตดัดแปลง มีการตีพิมพ์หนังสือและวารสารจำนวนมากด้วยอักษรนี้ มีการเขียนด้วยอักษรเทวนาครีเช่นกัน ในอดีต ภาษากัจฉิเคยเขียนด้วยอักษรโขชกีที่เลิกใช้ไปแล้ว

อ้างอิงแก้ไข

  1. "2011 Census tables: C-16, population by mother tongue". Census of India Website. สืบค้นเมื่อ 4 November 2018.
  2. "Gujarātī". Onmiglot.com. สืบค้นเมื่อ 3 May 2014.