อักษรศารทา (शारदा Śāradā) พัฒนามาจากอักษรพราหมี จารึกอักษรศารทาเก่าสุดอายุราว พ.ศ. 1317 พบในหมู่บ้านฮุนด์ ประเทศปากีสถาน ปัจจุบันมีเพียงพราหมณ์กลุ่มเล็กๆ ใช้อักษรนี้ในการเขียนและคำนวณทางโหราศาสตร์

ใช้เขียนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข