อักษรศารทา เป็นระบบการเขียนอักษรสระประกอบในตระกูลอักษรพราหมี อักษรนี้เคยใช้เขียนภาษาสันสกฤตและภาษากัศมีร์อย่างแพร่หลายในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดีย (ในพื้นที่กัศมีร์และบริเวณรอบ ๆ) ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12[4][1][5] ในอดีตเคยมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ภายหลังใช้กันเฉพาะบริเวณกัศมีร์ และปัจจุบันแทบไม่มีใครใช้นอกจากสังคมบัณฑิตกัศมีร์ที่ใช้กันในทางศาสนา

อักษรศารทา
Shukla Sharada.svg
ศัพท์ ศารทา ในอักษรศารทา
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดสันสกฤต, กัศมีร์
ช่วงยุคค.ศ. 700 -ปัจจุบัน (เกือบสูญหาย)[1]
ระบบแม่
ระบบลูกตากรี, ลัณฑา
ระบบพี่น้องสิทธัม, ไภกษุกี, ทิเบต[2][3]
ช่วงยูนิโคดU+11180-U+111DF
ISO 15924Shrd
[a] ต้นกำเนิดอักษรพราหมีจากเซมิติกไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

อักษรนี้เป็นอักษรพื้นเมืองของกัศมีร์และตั้งชื่อตามเทพีศารทาหรือพระสุรัสวดี เทพีแห่งการเรียนรู้และเทพีหลักในวิหารศารทาปีฐ[6]

ตัวอักษรแก้ไข

สระแก้ไข

ทับศัพท์ สัทอักษรสากล ตำแหน่ง
เดี่ยว
เชื่อม
รูปอักษร ตัวอย่าง รูปพิเศษ
a [ɐ] แม่แบบ:Script/Sharada (ไม่มี) (แม่แบบ:Script/Sharada pa)
ā [aː] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada
i [ɪ] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pi
ī [iː] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada
u [ʊ] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pu แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada
ū [uː] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada; แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada
[r̩] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pr̥ แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada
r̥̄ [r̩ː] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pr̥̄ แม่แบบ:Script/Sharadaแม่แบบ:Script/Sharada
[l̩] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pl̥
l̥̄ [l̩ː] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pl̥̄
ē [eː] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada
ai [aːi̯], [ai], [ɐi], [ɛi] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pai
ō [oː] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada
au [aːu̯], [au], [ɐu], [ɔu] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pau
am̐ [◌̃] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada pam̐
aṃ [n], [m] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada paṃ
aḥ [h] แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada แม่แบบ:Script/Sharada paḥ

พยัญชนะแก้ไข

รูปอักขระเดี่ยว ทับศัพท์ สัทอักษรสากล
แม่แบบ:Script/Sharada ka [kɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada kha [kʰɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ga [ɡɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada gha [ɡʱɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ṅa [ŋɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ca [tɕɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada cha [tɕʰɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ja [dʑɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada jha [dʑʱɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ña [ɲɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ṭa [ʈɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ṭha [ʈʰɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ḍa [ɖɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ḍha [ɖʱɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ṇa [ɳɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ta [tɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada tha [tʰɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada da [dɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada dha [dʱɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada na [nɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada pa [pɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada pha [pʰɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ba [bɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada bha [bʱɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ma [mɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ya [jɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ra [rɐ] , [ɾɐ], [ɽɐ], [ɾ̪ɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada la [lɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ḷa [ɭɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada va [ʋɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada śa [ɕɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ṣa [ʂɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada sa [sɐ]
แม่แบบ:Script/Sharada ha [ɦɐ]

ตัวเลขแก้ไข

ศารทา อารบิก
แม่แบบ:Script/Sharada 0
แม่แบบ:Script/Sharada 1
แม่แบบ:Script/Sharada 2
แม่แบบ:Script/Sharada 3
แม่แบบ:Script/Sharada 4
แม่แบบ:Script/Sharada 5
แม่แบบ:Script/Sharada 6
แม่แบบ:Script/Sharada 7
แม่แบบ:Script/Sharada 8
แม่แบบ:Script/Sharada 9

อักษรศารทาใช้สัญลักษณ์ตำแหน่งระบบตัวเลขฐานสิบของตนเอง

ภาพแก้ไข

ยูนิโคดแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ศารทา (บล็อกยูนิโคด)

อักษรศารทาถูกเพิ่มในยูนิโคดเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2012 ในรุ่น 6.1[7]

บล็อกยูนิโคดสำหรับอักษรศารทาอยู่ในช่อง U+11180-U+111DF: แม่แบบ:Unicode chart Sharada

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Singh, Upinder (2008). A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century (ภาษาอังกฤษ). Pearson Education India. p. 43. ISBN 9788131711200.
  2. Daniels, P.T. (January 2008). "Writing systems of major and minor languages". {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
  3. Masica, Colin (1993). The Indo-Aryan languages. p. 143.
  4. Selin, Helaine (2008). Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures (ภาษาอังกฤษ). Springer Science & Business Media. p. Bakhshali Manuscript entry. Bibcode:2008ehst.book.....S. ISBN 9781402045592.
  5. Sir George Grierson. (1916). "On the Sharada Alphabet". Journal of the Royal Asiatic Society, 17.
  6. "Pandits to visit Sharda temple". The Hindu. 17 May 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 February 2007. สืบค้นเมื่อ 13 August 2012.
  7. Pandey, Anshuman (2009-08-05). "L2/09-074R2: Proposal to encode the Sharada Script in ISO/IEC 10646" (PDF).

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข