อะพาไทต์ (อังกฤษ: Apatite) (Ca5 (PO4) 3 (F,Cl,OH)) เป็นแร่ที่อยู่ในกลุ่มฟอสเฟต มีค่าความแข็งที่ 5 ตามสเกลของโมส์ (Moh's scale)

อะพาไทต์
การจำแนก
ประเภทแร่ฟอสเฟต
สูตรเคมีCa5 (PO4) 3 (F,Cl,OH)
คุณสมบัติ
สีเหลือง น้ำเงิน ม่วง ชมพู และน้ำตาล
รูปแบบผลึกรูปผลึกหกเหลี่ยม
ค่าความแข็ง5

ลักษณะ แก้

  • มีลักษณะเป็นรูปผลึกหกเหลี่ยม
  • ส่วนมากที่พบจะมีสีเขียว แต่ก็สามารถพบได้ในสีเหลือง น้ำเงิน ม่วง ชมพู และน้ำตาล

ประวัติ แก้

Apatite มาจากภาษากรีก Apate ซึ่งหมายถึง “Deceit” คือ ลวงตา ทั้งนี้ เพราะแร่นี้มีลักษณะเหมือนแร่รัตนชาติหลายชนิด จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆ ซึ่งดูเหมือนหลอกลวงนั่นเอง

ประโยชน์ แก้

  • โดยทั่วไปถูกนำไปใช้ในการทำปุ๋ย
  • ในสหรัฐอเมริกา ได้ใช้ในใส่ปุ๋ยยาสูบ ซึ่งทำให้รสชาติของบุหรี่อเมริกันมีความแตกต่างไปจากบุหรี่ของประเทศอื่นๆ
  • ใช้ในการทำเครื่องประดับ

แหล่งที่พบ แก้

ในประเทศไทย แก้

 • พบได้ทั่วไปในแหล่งแร่ดีบุก

ในต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้