อรัญญา ประทุมทอง

อรัญญา ประทุมทอง (ปุ้ย) นักแสดง มีผลงานการแสดงละครเช่น เรื่อง สะใภ้จ้าว และ น่ารัก ทางไทยทีวีสีช่อง 3

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขา นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

ผลงานละครโทรทัศน์ แก้ไข

โฆษณา แก้ไข

พิธีกร แก้ไข

  • รายการ เมนูดูชี้ช่องรวย
  • รายการ โต๊ะกลมบันเทิง

ละครเวที แก้ไข