สะใภ้จ้าว เป็นละครโทรทัศน์ไทย ละครพีเรียดแนวโรแมนติกคอมเมดี้ ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ "รจนา" หรือ สุภาว์ เทวกุล ถูกนำมาสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผลิตโดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น โดยผู้จัดละคร อรุโณชา ภานุพันธุ์ นำแสดงโดย สหรัถ สังคปรีชา และ สุนิสา เจทท์ ออกอากาศทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.20 - 22.20 น. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2545 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการนำกลับมาสร้างเป็นละครอีกครั้ง นำแสดงโดย ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และ พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ ผลิตโดยบริษัทและผู้จัดละครเดียวกันกับเวอร์ชันก่อน และออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.20 - 22.50 น. ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 25587 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สะใภ้จ้าว
สะใภ้จ้าว.jpg
สร้างโดยบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
เขียนโดยบทประพันธ์ :
รจนา
บทโทรทัศน์ :
วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน
จำนวนตอน17 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างอรุโณชา ภาณุพันธุ์
ความยาวตอน150 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์

นักแสดงแก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้สร้าง บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
บทโทรทัศน์ วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน
Sanctuary
ผู้กำกับการแสดง โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์ ชนินทร ประเสริฐประศาสน์
บทบาท นักแสดงหลัก
หม่อมราชวงศ์กิตติราชนรินทร์ วุฒิวงศ์ (คุณชายรอง) สหรัถ สังคปรีชา ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
สาลิน ภักดีนฤนาถ สุนิสา เจทท์ พิจักขณา วงศารัตนศิลป์
หม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพล วุฒิวงศ์ (คุณชายเล็ก) สราวุฒิ มาตรทอง ธีรเดช เมธาวรายุทธ
ศรีจิตรา ภักดีนฤนาถ อินทิรา แดงจำรูญ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
หม่อมราชวงศ์หญิงเทพีเพ็ญแสง รัชนีกุล (คุณหญิงก้อย) พิชญ์นาฏ สาขากร อัฐมา ชีวนิชพันธ์
อัศนีย์ เถลิงการ ณัฐนันท์ คุณวัฒน์ ปรมะ อิ่มอโนทัย
บทบาท นักแสดงสมทบ
เสด็จพระองค์หญิง นันทวัน เมฆใหญ่ สาวิตรี สามิภักดิ์
คุณสอางค์ ภักดีนฤนาถ พิศมัย วิไลศักดิ์ นัฎฐา ลอยด์
คุณสร้อย ภักดีนฤนาถ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ วราพรรณ หงุ่ยตระกูล
อุ่นเรือน ภักดีนฤนาถ วาสนา สิทธิเวช ขวัญฤดี กลมกล่อม
หม่อมอำพัน วุฒิวงศ์ ณ อยุธยา พิราวรรณ ประสพศาสตร์ พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ
หม่อมวาณี รัชนีกุล ณ อยุธยา นวลปรางค์ ตรีชิต ชนานา นุตาคม
หม่อมเจ้าจันทร์ รัชนีกุล สุเชาว์ พงษ์วิไล เผ่าทอง ทองเจือ
หม่อมราชวงศ์หญิงศศิรัชนี รัชนีกุล (คุณหญิงกลาง) ศานันทินี พันธุ์ชูจิตร ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ
หม่อมราชวงศ์ดิเรกราชวิทย์ วุฒิวงศ์ (คุณชายโต) มานะ เนตรสำลี ชานนท์ ทิพกนก
จรวย เบญจวรรณ เทิดทูนกุล ลักขณา วัธนวงส์ศิริ
นมย้อย มารศรี ณ บางช้าง ศิริพร วงศ์สวัสดิ์
ศุภร เมธา ชูลาภ ศุภชัย สุวรรณอ่อน
จิตริณี มนัสวีร์ กฤตตานุกูล พริมรตา เดชอุดม
ไนเจล ปีเตอร์ ธูนสตระ
ลลิตา อรัญญา ประทุมทอง เขมิกา สุขประสงค์ดี
บราลี พุทธชาด พงศ์สุชาติ ลิลลี่ แม็คกร๊าธ
จิตติณ ทัตพงษ์ พงษทัต พัฒนพล มินทะขิน
วิรงรอง ชุลีกร กฤษณะเศรณี ภคมน บุณยะภูติ
ตาของสาลินและศรีจิตรา สมชาย สามิภักดิ์ คมกฤช ยุตติยงค์
ยายของสาลินและศรีจิตรา จุรี โอศิริ โฉมฉาย ฉัตรวิไล
ยายพิณ มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา
ตาผล อัฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
คุณนายพุดซ้อน อรสา พรหมประทาน ดีใจ ดีดีดี
ชบาทิพย์ กัญญา ไรวินท์ อนุสรา วันทองทักษ์
มาลา นันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์
วรรณา ลักขณา บุญบุตร
ป้าน้อม นภาพร หงสกุล รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์
เจียม ภาวินีย์ จูไต๋
พิศ ปาริชาต รักมาก
กำไล นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์
หนุ่มแว่น ธนกฤต อยู่โต
ฉัตรอาชา จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ
เลื่อมประภัส อรัญญา พรหมเงิน​ เนรัญญา มะชะรา
สมชาย วิศววิท แซ่อุ้ย
โสภาพรรณ ชนิกา สุจริตกุล​ ซูซานน่า เรโนล
อรรถ วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล
ทองนพคุณ ณัฐนี สิทธิสมาน
แกละ ด.ช.อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์ ด.ช.ณัทวัตร ศรีระกิจ
หม่อมราชวงศ์กิตติราชนรินทร์ วุฒิวงศ์ (คุณชายรอง) (ตอนเด็ก) ด.ช.อิศรา กิจนิตย์ชีว์ ด.ช.ปัญกร จันทศร
สาลิน ภักดีนฤนาถ (สา) (ตอนเด็ก) ด.ญ.พิมประภา ตั้งประภาพร ด.ญ.ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
หม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพล วุฒิวงศ์ (คุณชายเล็ก) (ตอนเด็ก) ด.ช.อิสระ เจมส์ แมคแคนซี่ ด.ช.ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์
ศรีจิตรา ภักดีนฤนาถ (ศรี) (ตอนเด็ก) ด.ญ.วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์ ด.ญ.กุลฑีรา ยอดช่าง

รางวัลแก้ไข

ผู้มอบรางวัล สาขารางวัล ผล
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30[1]
ดาราสนับสนุนชายดีเด่น (ธีรเดช เมธาวรายุทธ) เสนอชื่อเข้าชิง
บทละครโทรทัศน์ดีเด่น (วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน) ได้รับรางวัล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข