เปิดเมนูหลัก

นายอภิรัต ศิรินาวิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคมหาชน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรคในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554

อภิรัต ศิรินาวิน
หัวหน้าพรรคมหาชน
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
26 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ก่อนหน้า สมิตา สรสุชาติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 เมษายน พ.ศ. 2509 (53 ปี)
พรรคการเมือง มหาชน

ประวัติแก้ไข

อภิรัต ศิรินาวิน เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2509 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดา ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการออกแบบระบบสารสนเทศ และสาขาการจัดการระบบสารสนเทศ จาก West Coast University

การทำงานแก้ไข

อภิรัต ศิรินาวิน ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ ต่อมาได้เข้าสู่งานการเมืองตามคำชวนของพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์[1] ในปี พ.ศ. 2547 แต่ก็ไม่เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคมหาชน ในปี พ.ศ. 2552[2] และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับ 1 ของพรรค และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก ด้วยคะแนน 161,251 คะแนน ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่อยู่เหนือความคาดหมายว่าจะได้รับที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24[3]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคมหาชน[4] แต่การเลือกตั้งครั้งดังกล่าว เป็นโมฆะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. อภิรัต ศิรินาวิน พก1เสียงร่วมรบ.คอลัมน์ ข่าวทะลุคน จาก ข่าวสด
  2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคมหาชนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 102ง วันที่ 10 กันยายน 2552
  3. มหกรรมเลือกตั้ง 54 ม้ามืดแจ้งเกิด และตระกูลดังสูญพันธุ์!
  4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคมหาชน)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๘๘