องค์การค้าของ สกสค.

องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นหน่วยงานสังกัด สกสค. (เดิมคือ คุรุสภา) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในชื่อ องค์การค้าของคุรุสภา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คุรุสภา และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่การศึกษาของชาติ โดยเป็นองค์การผู้เป็นเจ้าของ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นร้านค้าของรัฐบาล ที่จำหน่ายแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด

องค์การค้าของ สกสค.
Suksapan.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2493
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่2249 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
 • อดุลย์ บุสสา, ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดสกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์www.suksapan.or.th

ประวัติแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2467 กระทรวงธรรมการ ทำการขอยืมที่ดินของพระยานรภักดี (เอม) ณ มหาไชย เพื่อเปิดเป็นร้านจำหน่ายแบบเรียนของกระทรวงฯ และในปีถัดมา (พ.ศ. 2468) กรมตรวจเงินแผ่นดิน มอบแท่นพิมพ์ และอาคารสถานที่แก่กระทรวงฯ เพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์ของกรมตำรา ในสังกัดกระทรวงฯ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2475 จึงเปิดเป็นสถาบันศึกษาวิชาการพิมพ์ มีชื่อว่า "โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยาราม"[1]

ในระยะเริ่มดำเนินการ องค์การค้าของคุรุสภา ได้รับโอนกิจการ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ร้านจำหน่ายสินค้าทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง โดยรวมเอาโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยารามเข้ามาด้วย สำหรับทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท ใช้วิธีกู้ยืมจากกรมการศาสนา กับคณะลูกเสือแห่งชาติ[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้โอนสังกัดขององค์การค้าของคุรุสภา ไปขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดังเช่นปัจจุบัน

กิจการในสังกัดแก้ไข

 • โรงพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค. - ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว เป็นสถานที่ผลิตหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนรับจ้างพิมพ์งานทั่วไป และข้อสอบของรัฐ
 • ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ - เป็นร้านค้าของรัฐบาล ที่จำหน่ายแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด มีทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่
  • สาขา[[ถนนราชดำเนิน (กรุงเทพมหานคร)|ราชดำเนิน(ปิดปรับปรุง)
  • สาขาคุรุสภา
  • สาขาลาดพร้าว
  • สาขาราชบพิธ
  • สาขาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
  • สาขาศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
  • สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง
  • สาขาอ้อมน้อย (ซอยเพชรเกษม 87)
  • สาขาอุตรดิตถ์ (สถานีบริการน้ำมัน ปตท. แยกวังสีสูบ)

นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าตัวแทนจำหน่าย กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการศึกษา และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • โรงงานผลิตอุปกรณ์การศึกษา - มีจำนวน 2 แห่ง

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-07-18. สืบค้นเมื่อ 2010-03-30.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-09-18. สืบค้นเมื่อ 2010-03-29.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข