สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

.ยทึ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. (อังกฤษ: Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel : OTEP) เป็นองค์การมหาชน[2] นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานของสำนักงาน ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา[3]

สำนักงาน สกสค.
Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (20 ปี)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่ไทย
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
งบประมาณประจำปี208.1927 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พิเชฐ โพธิ์ภักดี, รักษาราชการแทนเลขาธิการ
 • เฉลิมชนม์ แน่นหนา, รองเลขาธิการ
 • วีระพงษ์ ทองผา, รองเลขาธิการ
 • วรพรรณ จริตธรรม, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัดหน่วยงาน
เว็บไซต์สำนักงาน สกสค.

สถานที่ตั้ง แก้

สำนักงาน สกสค. ตั้งอยู่เลขที่ 128/1 อาคาร 2 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

หน่วยงานในสังกัด แก้

สำนักงาน สกสค. มีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 10 หน่วยงาน[4] และสำนักงาน สกสค.จังหวัด 75 จังหวัด[5]

 • องค์การค้าของ สกสค.
 • สำนักส่งเสริมการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
 • สำนักอำนวยการ
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
 • สำนักสวัสดิการครู
 • สำนักสวัสดิภาพครู
 • สำนักกฎหมายและคุ้มครองสิทธิครู
 • สำนักงาน สกสค. จังหวัด
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-08. สืบค้นเมื่อ 2010-03-30.
 4. http://www.otep.go.th/pageunit.php
 5. http://www.otep.go.th/webotep/downloads/sksk.pdf