หลอดเลือดดำเซฟาลิค

ในกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ หลอดเลือดดำเซฟาลิค (อังกฤษ: Cephalic vein) เป็นหลอดเลือดดำชั้นผิวของรยางค์บน เชื่อมต่อกับหลอดเลือดดำเบซิลิค (basilic vein) โดยผ่านหลอดเลือดดำมีเดียน คิวบิตัล (median cubital vein) ที่ข้อศอก และอยู่ในแผ่นพังผืดชั้นผิว (superficial fascia) ที่อยู่ในตลอดพื้นผิวด้านหน้าส่วนข้าง (anterolateral surface) ของกล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรคิไอ (biceps brachii muscle)

หลอดเลือดดำเซฟาลิค
(Cephalic vein)
หลอดเลือดดำชั้นผิว (Superficial vein) ของรยางค์บน
ภาพตัดขวางผ่านตรงกลางของต้นแขน (หลอดเลือดดำเซฟาลิคอยู่ทางด้านบนซ้าย)
รายละเอียด
จากร่างแหหลอดเลือดดำหลังมือ (dorsal venous network of hand)
ออกไปยังหลอดเลือดดำรักแร้ (axillary vein) , หลอดเลือดดำมีเดียนคิวบิตัล (median cubital vein)
หลอดเลือดแดงแขนงเดลทอยด์ของหลอดเลือดแดงธอราโคอโครเมียล (deltoid branch of thoracoacromial artery)
ตัวระบุ
ภาษาละตินvena cephalica
TA98A12.3.08.015
TA24964
FMA13324
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ด้านบนของหลอดเลือดดำเซฟาลิคผ่านระหว่างกล้ามเนื้อเดลทอยด์ (deltoid muscle) และกล้ามเนื้อเพคทอราลิส เมเจอร์ (pectoralis major muscle) (ร่องเดลโทเพคทอรัล (deltopectoral groove)) และผ่านสามเหลี่ยมเดลโทเพคทอรัล (deltopectoral triangle) ที่ซึ่งหลอดเลือดดำนี้เทเข้าสู่หลอดเลือดดำรักแร้ (axillary vein)

หลอดเลือดดำนี้มักจะมองเห็นได้ผ่านผิวหนัง และตำแหน่งของหลอดเลือดนี้ในร่องเดลโทเพคทอรัลมักคงที่ไม่แปรผันมาก จึงเป็นบริเวณที่ใช้ในการใส่หลอดสวน (cannulation)

ภาพอื่นๆ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้