หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์

พันเอก หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์ (5 ตุลาคม พ.ศ. 2438 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2507) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์ละม้าย เกษมสันต์ (ราชสกุลเดิม สุริยกุล) มีโสทรภราดาและโสทรภคินีรวมสององค์ คือ พลโทหม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 และ หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์

หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าชั้น 4
ประสูติ5 ตุลาคม พ.ศ. 2438
สิ้นชีพตักษัย22 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (68 ปี)
ชายาหม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมสันต์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
พระมารดาหม่อมราชวงศ์ละม้าย เกษมสันต์
พันเอก หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์
รับใช้กองทัพบก
ชั้นยศ พันเอก

หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ ถวายตัวเป็นมหาดเล็กใน สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เมื่อปี พ.ศ. 2449 และสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถม ในปี พ.ศ. 2450 หลังจากนั้นทรงได้รับทุนของกระทรวงกลาโหม ไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2456[1] หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์เสกสมรสกับหม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมสันต์ (ราชสกุลเดิม เกษมศรี)[2] หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ทรงรับราชการในกระทรวงกลาโหม พระยศสุดท้ายก่อนทรงเกษียนอายุราชการคือ พันเอก

พันเอก หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2507 สิริชันษา 68 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2508[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/51476/3/Rom_Ph_Art_54n.pdf
  2. หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์. ให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 20 มีนาคม 2508.
  3. วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. พระประวัติตรัสเล่า. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๘.  (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกหม่อมเจ้านิวัทธวงศ์  เกษมสันต์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘)
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 1952
  5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 57 หน้า 1912 ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 ตุลาคม 2483
  6. แจ้งความ ส่งเหรียญจักรมาลาไปพระราชทาน ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 53 หน้า 3428 วันที่ 2 ธันวาคม 2477