หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่

พลตรี หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม กับหม่อมพริ้ง ประสูติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2429 ได้เคยเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศรัสเซีย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ตั้งแต่พระชันษา 12 ปี เสกสมรสกับหม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 4 คน สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2485

หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่
พลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่.jpg
หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่,หม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา และบุตรธิดา

พระนาม หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่
พระนามเต็ม พลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2429
สิ้นชีพิตักษัย 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
หม่อม หม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา

เนื่องจากเป็นโอรสองค์แรกที่ไม่ถึงชีพิตักษัยดังเช่นโอรสและธิดาองค์ก่อน ๆ จึงเรียกว่า "ทองรอด" ต่อมามีพระนามจริงว่า "ทองฑีฆายุ" และได้ขนานนามพระองค์ว่า "พระบิดาของเหล่าทหารการสัตว์และสัตวแพทย์ไทย"[1]

โอรสและธิดาแก้ไข

หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทรงมีโอรสและธิดากับหม่อมลุดมีลา เป็นชายสอง หญิงสอง คือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://vrdarmy.com/th/index.php/2013-02-22-06-05-50/2013-02-25-06-00-50
  2. ราชกิจจานุบกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2464 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 44 หน้า 3866 วันที่ 4 มีนาคม 2470
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา, เล่ม ๒๙, ตอน ๐ ง, ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๒๘๖๑