หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่

พลตรี หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม กับหม่อมพริ้ง ประสูติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2429 ได้เคยเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศรัสเซีย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ตั้งแต่พระชันษา 12 ปี เสกสมรสกับหม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 4 คน สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2485

หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่
หม่อมเจ้าทองทีฆายุ.JPG
หม่อมหม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา
บุตรหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์ผ่องลักษณ์ ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์สิงคธา ทองใหญ่
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
พระมารดาหม่อมพริ้ง
ประสูติ4 มิถุนายน พ.ศ. 2429
สิ้นชีพิตักษัย1 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (56 ปี)
รับใช้กองทัพบกสยาม
ชั้นยศRTA OF-7 (Major General).svg พลตรี

เนื่องจากเป็นโอรสองค์แรกที่ไม่ถึงชีพิตักษัยดังเช่นโอรสและธิดาองค์ก่อน ๆ จึงเรียกว่า "ทองรอด" ต่อมามีพระนามจริงว่า "ทองฑีฆายุ" และได้ขนานนามพระองค์ว่า "พระบิดาของเหล่าทหารการสัตว์และสัตวแพทย์ไทย"[1]

พลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ 2 และถูกปรับเป็นนายทหารนอกประจำการ เมื่อปี พ.ศ. 2475[2]

โอรสและธิดาแก้ไข

 
หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่, หม่อมลุดมีลา ทองใหญ่ ณ อยุธยาและบุตรธิดา

หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทรงมีโอรสและธิดากับหม่อมลุดมีลา เป็นชายสอง หญิงสอง คือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-30. สืบค้นเมื่อ 2019-01-03.
  2. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารออกจากประจำการ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/1343.PDF
  3. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานเฉลิมพระชมนพรรษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 47 หน้า 3079 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2473
  4. ราชกิจจานุบกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2464 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 44 หน้า 3866 วันที่ 4 มีนาคม 2470
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา, เล่ม ๒๙, ตอน ๐ ง, ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๒๘๖๑
  7. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 หน้า 3431 วันที่ 7 มกราคม 2466
  8. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2464