หม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา

หม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา หรือ ลุคมิลา เซียร์เกเยนา บาร์ซูโควา (รัสเซีย: Людмила Сергеевна Барсукова; อังกฤษ: Lyudmila Sergeevna Barsukova) (28 กันยายน พ.ศ. 2433 — 14 ธันวาคม พ.ศ. 2523) เกิดที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มีเชื้อสายคอสแซค มาจากต้นตระกูลของปู่คืออีวาน ยาคอฟเลวิช บาร์ซูคอฟ ข้าราชการในราชสำนักของมหาจักรพรรดิถึงสามสมัย คือ ตั้งแต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 จนถึงพระเจ้านิโคลัสที่ 2 สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ได้ทรงเรียกชื่อสำหรับภาษาไทยว่า หม่อมมลิ

หม่อม

ลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมลุดมิลา แถวหน้า ขวาสุด
เกิดลุคมิลา เซียร์เกเยนา บาร์ซูโควา
28 กันยายน พ.ศ. 2433
เสียชีวิต14 ธันวาคม พ.ศ. 2523 (90 ปี)
คู่สมรสหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่
บุตรหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์ผ่องลักษณ์ ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์สิงคธา ทองใหญ่

หลังจากที่สมรสกับหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่แล้ว ได้เดินทางมายังสยาม ในปี พ.ศ. 2454 เมื่ออายุได้ 21 ปี และได้พำนักอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2523 สิริอายุ 90 ปี

โอรสและธิดา

แก้

หม่อมลุดมีลา มีโอรสและธิดากับหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ เป็นชายสอง หญิงสอง คือ

  1. หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ (พ.ศ. 2456-2541) เสกสมรสกับศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา (นามเดิม โนะบุโกะ ทะกะกิ) มีบุตร 4 คน
  2. หม่อมราชวงศ์ผ่องลักษณ์ ทองใหญ่ เสกสมรสกับหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต มีธิดา 1 คน
  3. หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ (พ.ศ. 2459-2551) สมรสกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช มีบุตร 2 คน
  4. หม่อมราชวงศ์สิงคธา ทองใหญ่ สมรสกับวิเวียน ทองใหญ่ มีบุตร 2 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตต์ภายใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 57 วันที่ 23 มิถุนายน 2474