จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์

จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์ (เดิม: หม่อมเจ้าจารุลักษณ์กัลยาณี รังสิต; 7 สิงหาคม พ.ศ. 2467 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กับหม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา มีโสทรเชษฐาสององค์คือหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต (25 ธันวาคม พ.ศ. 2456 – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533) และหม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต (19 สิงหาคม พ.ศ. 2460 - 10 กันยายน พ.ศ. 2538)

จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์
เกิดหม่อมเจ้าจารุลักษณ์กัลยาณี รังสิต
7 สิงหาคม พ.ศ. 2467
เสียชีวิต3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (87 ปี)
คู่สมรสเฉลิม บูรณะนนท์
บิดามารดา

หม่อมเจ้าจารุลักษณ์กัลยาณี ได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เพื่อสมรสกับนายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์[1] มีโอรสธิดา คือ

  • จามิกร บูรณะนนท์ สมรสและหย่ากับ เจน แอนโดรส มีบุตรธิดาสองคน คือ
    • กัลยาณี แคทรีน
    • ชัยยา คริสโตเฟอร์ บูรณะนนทฺ์
  • ฉันทกะ บูรณะนนท์ สมรสกับ ซิลเวีย ซีสนิส

ท่านหญิงจารุลักษณ์กัลยาณี ได้รับการทูลเชิญจากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ทรงดำรงตำแหน่งผู้อุปการะคนที่ 4 ต่อจากหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต องค์อุปการะองค์ที่ 3 โสทรเชษฐาที่สิ้นชีพตักษัย

จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์ถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ เมรุวัดธาตุทอง สิริชันษา 87 ปี

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้