หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2495

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952)

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่