หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2493

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)