หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1950

หมวดหมู่นี้มีไว้สำหรับองค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1950