หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957)

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่