สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรบริหารหลักระดับประเทศสำหรับกีฬามวยอาชีพในประเทศไทย องค์กรนี้ทำหน้าที่จัดอันดับนักมวยแชมป์ประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลในวงการมวยอีกด้วย

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
The Professional Boxing Association of Thailand
ก่อตั้ง6 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (64 ปี)
สํานักงานใหญ่286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้น 21 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 ไทย
นายกสมาคมฯ
สมชาติ เจริญวัชรวิทย์
การเข้าร่วมสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก
เว็บไซต์http://www.wpmfmuaythai.com/pat/


ประวัติแก้ไข

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของบุคคลในวงการมวยเมื่อปี พ.ศ. 2499 เพื่อการส่งเสริมและร่วมมือกันระหว่างบุคคลในวงการมวย โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนหัวหน้าคณะ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งแรกเริ่ม 3 คน ได้แก่ นายมนตรี สุขสะอาด นายฉลาด วงษ์ชีพ และนายสว่าง พินิจศักดิ์ และจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2500 มีสำนักงานแรกเริ่ม ณ 147 ถนนประชาธิปไตย อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร (เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน) โดยนายสว่าง พินิจศักดิ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก[1]

นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยแก้ไข

  1. นายสว่าง พินิจศักดิ์ (พ.ศ. 2500 - ไม่ทราบข้อมูล)
  2. นายสังเวียน หิรัญเลขา (ไม่ทราบข้อมูล - พ.ศ. 2514
  3. จ่าสิบตรีชัยวัฒน์ จตุวัฒน์ (พ.ศ. 2514 - ไม่ทราบข้อมูล)
  4. นายชัยวัฒน์ พลีวัฒนะกิจ (ไม่ทราบข้อมูลการดำรงตำแหน่ง)
  5. นายแคล้ว ธนิกุล (ไม่ทราบข้อมูล - พ.ศ. 2534)
  6. นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ (พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน)

ผลงานสำคัญของสมาคมฯแก้ไข

  1. ผลักดันให้มีการตราพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 เพื่อใช้บังคับและสร้างหลักประกันสำหรับนักมวยและคนในวงการมวย [1]
  2. จัดตั้ง สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก เพื่อเป็นองค์กรมวยไทยในระดับโลก[1]
  3. เป็นองค์กรกลางในการจัดอันดับนักมวยแชมป์ประเทศไทย [1]

ดูเพิ่มเติมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ประวัติสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย


แหล่งข้อมูลแก้ไข