หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่