หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1990

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม องค์การที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1990 - 1999)

คริสต์ทศวรรษ 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 13 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 13 หมวดหมู่