หมวดหมู่:นครในสหราชอาณาจักร

สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ นครในสหราชอาณาจักร