หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2527

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)