หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2526

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983)