หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2528

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)