หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2523

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)