หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2532

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)